Bioconstrucció i oficina tècnica

Arquitecte Tècnic Girona

Arquitecte Tècnic col·legiat a Girona. Bioconstrucció i oficina tècnica en direcció i gestió de projectes i obres. 

– – – – – –

BIOCONSTRUCCIÓ

bioconstruccio gestio obra gironaLa finalitat de tot habitatge és fer confortable, còmode i saludable la vida de les persones que l’habiten.

M’apassiona veure aflorar el disseny específic i propi que cadascú té, en el seu interior, de la seva casa ideal.

Per això intento aportar el plantejament holístic que la bioconstrucció impregna a la tradició i cultura arquitectònica: la integració i conservació del medi, projecte i solucions amb arquitectura bioclimàtica, l’ús de sistemes, materials i acabats saludables, l’adequació de les instal·lacions a les necessitats i l’aposta per la sostenibilitat. I això  no amb un aire nostàlgic, sinó com un repte de millorar la qualitat de vida a les persones que em confien la tasca de participar a les obres, intentant combinar el saber i el bon fer de la construcció tradicional, amb l’ecoarquitectura i amb la garantia i avantatges de la multitud de materials i sistemes que van apareixent al mercat.

La salut comença a casa!

PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ

arquitecte tècnic aparellador obra masia empordà

L’aparellador o arquitecte tècnic intervé a les obres com a especialista i responsable principal en el seguiment de l’execució de les obres, verificant que s’utilitzen els materials correctes, de forma adequada, segons el projecte i per garantir-ne la durabilitat, la funcionalitat i el rendiment. A partir d’aquí, i com a coneixedor de tots els processos, pot intervenir en molts àmbits paral·lels o complementaris, com la gestió de l’obra, la coordinació de seguretat i salut, etc.

Projectes: els arquitectes tècnics podem redactar projectes de reformes, consolidacions, canvis de coberta, redistribucions, … és a dir, obres que no incideixin massa ni en l’estructura de l’edifici ni en la modulació de les façanes. Com a oficina tècnica col·laborem amb diferents tècnics i especialistes per poder dur a terme qualsevol tipus de projecte i obra, especialment pel que fa als criteris de bioconstrucció i a la gestió integral de projecte i obra.

arquitecte tècnic aparellador obra masia empordàDirecció d’obres: a part de la direcció de les obres dels projectes propis també col·laborem en la direcció de les obres, de nova construcció o reformes, que dirigeixi un arquitecte. Sempre en la vessant de direcció d’execució de l’obra. És a dir, controlant que es construeixi amb els materials adequats i definits en el projecte, de forma correcta i amb els procediments més apropiats. Al final de l’obra és l’arquitecte tècnic qui certifica que s’ha seguit el control de qualitat i que l’execució ha estat correcte.

Coordinador de Seguretat i Salut: és un altre càrrec legalment imprescindible en tota obra de construcció, que sol realitzar un arquitecte tècnic, independentment de si fa la direcció de l’execució d’obra o no. El coordinador vetlla que en tots els processos, àmbits i afectacions de l’obra es compleixin i segueixen les normatives en matèria de seguretat i salut en el treball, comprovant que s’evita la generació de qualsevol risc per a les persones.

GESTIÓ DE PROJECTE I OBRA – PROJECT MANAGER

obra rehabilitacio ampliacioLa gestió del projecte i les obres és una tasca complexa, que pot comprendre  des de la redacció o revisió del projecte, la inclusió d’estudis complementaris, la planificació dels diferents processos, la comparació d’ofertes de diferents industrials,  la seva contractació segons s’adeqüi al projecte concret i al pressupost, el seguiment de l’obra, els tràmits amb les administracions i companyies, fins un llarg etcètera de detalls que ajuden al bon ritme de les obres i al seu desenvolupament coordinat. La realització d’aquestes tasques per algú especialitzat en la construcció i els seus processos redueix el termini d’execució i el cost econòmic de les obres.

En molts casos els propietaris opten per fer ells mateixos les tasques de coordinació o gestió de les obres, sense tenir en compte que en aquesta figura hi recau molta responsabilitat: la selecció de les empreses i industrials més adients segons l’obra, el compromís en el cost final, l’agilitat d’evitar contratemps, la mediació entre els diferents interessos per arribar a un resultat satisfactori per totes les parts sense perdre el compromís amb el resultat esperat.

Pel meu entendre, els autopromotors o els interessats en fer obres de reforma, encara que siguin de poca entitat, han de considerar la conveniència de, igual que ho fan les grans empreses, contractar la gestió integral de projecte i obra.

– – – – – –

– Contacta i parlem: primera visita tècnica sense compromís!

– Consulta el meu perfil web.

– Galeria fotogràfica selecció d’obres.

– Novetats, articles, agenda i links d’interès del sector de l’edificació i la bioconstrucció.

 

– – – – – –

aparellador tècnic projecte obra bioclimàtic empordà aparellador tècnic obra bioconstrucció bioclimàtic empordà

Anuncis
%d bloggers like this: