Arxiu del Bloc

construccio amb fusta KLH

Construcció amb fusta.

L’interès per millorar l’eficiència, la sostenibilitat, el confort i l’afectació a la salut va en augment en el moment d’escollir un sistema constructiu. Les directrius i normatives ens encaminen a millorar en tots aquests aspectes i ens marquen uns llindars cada vegada més alts. Però també es consolida l’interès per part dels autopromotors, particulars que es volen construir la seva casa, per aconseguir un habitatge amb materials sostenibles, que s’integri a l’entorn, respectuós amb el medi i els sistemes constructius tradicionals, alhora que garanteixi els seu benestar.

Diferint una mica de la construcció convencional dels darrers anys, s’està recuperant i integrant en molts sistemes i elements constructius la fusta i els aïllaments tèrmics d’origen sostenible. En funció del tipus de parcel·la, la superfície i plantes de l’habitatge, les exigències climàtiques i la inversió econòmica prevista, podem escollir diferents sistemes i acabats, des de l’entremat de fusta lleugera, els panells de fusta contralaminada o la fusta massissa, que s’adeqüen a cada situació i que alhora es poden combinar amb sistemes constructius convencionals.

En aquest habitatge que estem construint a l’entorn de Girona, hem optat per murs de càrrega de termoargila i sostres en panell de fusta contralaminada (KLH) com a base de la construcció. L’aïllament tèrmic serà amb sistema SATE, amb plaques de suro natural i revestit amb morter de calç.

oficina tecnica i bioconstruccio

bioconstruccio gestio obra

construccio amb fusta

Juliol de 2017

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721
Anuncis

catalunya amb l’eficiència energetica

Pacte Nacional per la Transició Energètica a Catalunya

El Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat les bases del “Pacte Nacional per la Transició Energètica“, un ambiciós programa participatiu dividit en etapes, des del 2017 al 2025 i amb la mirada posada més enllà, amb l’objectiu d’arribar al 100% d’energies renovables el 2050.

El pacte serà fonamentat en les directrius que marca la Unió Europea, en què es pretén que el ciutadà no només sigui un simple consumidor, sinó també un generador i gestor energètic.

Actualment el 54% de l’energia elèctrica que es genera prové de les centrals nuclears, mentre que les renovables representen només el 8%.

eficiencia energetica girona

El Pacte nacional per la Transició Energètica, amb una visió global del sistema energètic, fa constar que actualment hi ha una elevada dependència de l’exterior pel que fa a recursos (el 75% o bé el 90% comptant l’urani per a les centrals nuclears). Recursos essencialment fòssils que, a més s’han de fer arribar des de llocs remots, a més de 1.000 km de distància i sovint en ubicacions geoestratègicament complexes.

El govern convocarà a les entitats, les empreses subministradores, agents socials i econòmics així com a les administracions interessades per impulsar l’autoconsum a Catalunya.

Per fer possible aquest acord transversal, es vol elaborar un pla de treball 2017-2025, es redactarà la Llei de Transició Energètica pel Desenvolupament Sostenible, i es prepararà un nou Pla de l’Energia amb horitzó fixat al 2030. A més, el pla aspira a arribar el 2050 al 100% d’Energies Renovables .

Font de la notícia: Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica, OBRABCN al newsletter 42 .

Març 2017.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721

Arquitectura sostenible

Arquitectura sostenible 

Responent a la “necessitat” d’etiquetar i emmarcar en un context més concret, hem vist com arriba al sector la denominació de construcció i arquitectura sostenible. Però quins són els valors que haurien de definir a un projecte com a sostenible?

L’eficiència energètica és un factor bàsic. Al meu entendre és imprescindible que els materials i solucions arquitectòniques proposades compleixin amb els requisits d’eficiència energètica que la normativa actual exigeix, però també que vagin més enllà. El balanç de cost econòmic i eficiència ha de ser satisfactori alhora que s’obté un confort màxim. Això requereix incorporar criteris d’arquitectura bioclimàtica i mesures passives (que no impliquin despesa energètica), ja sigui en proteccions solars com en aprofitament de la radiació solar, per exemple. En aquest sentit ens aproximem a la projecció d’ “Edificis de consum d’energia casi nul” (nZEB) o de les construccions o “cases passives” (passivhaus / passive house) .

La durabilitat, les bones prestacions tècniques, la facilitat de col·locació a obra i que requereixi un manteniment mínim contribuiran a què un projecte, tant d’obra nova com de rehabilitació, sigui més sostenible també a nivell econòmic.

arquitecte tecnic rehabilitacio girona

Però aquests aspectes es redueixen a la fase de projecte, execució de les obres i, en el millor dels casos, a la vida útil de la construcció. Per abastar plenament el concepte sostenible hem d’anar més enllà i considerar tot el cicle de vida. Quina despesa energètica ha estat necessària per extreure, elaborar i transportar els materials que utilitzem? I per enderrocar, reutilitzar, reciclar o abocar definitivament aquests materials, quin impacte té sobre el medi ambient i la salut?

Quan valorem si un projecte és sostenible tenint en compte el màxim de materials i de solucions constructives emprades, i des d’aquesta perspectiva més àmplia, que inclou tot el cicle de vida, la valoració de sostenibilitat serà més real. Si aconseguim un bon balanç de sostenibilitat amb aquest criteri més holístic i estricte, és quan ens acostem als principis de la ecoarquitectura i la bioconstrucció.

Març de 2017

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721

Rehabilitar amb bioconstrucció

Com rehabilitar amb bioconstrucció.

Tot i que plovia molt, el divendres va venir un grup interessant de persones a la xerrada que vam fer al local de la Cooperativa El Rebost de productes naturals i ecològics de Girona. En aquesta ocasió ens vam centrar en com rehabilitar amb bioconstrucció.

Vam incidir primer en els punts primordials per rehabilitar tenint present la millora de l’eficiència energètica: millora de l’envolvent, punts crítics, diferents opcions per afegir aïllament, avantatges i inconvenients de posar l’aïllament més a l’interior o a l’exterior de les façanes, tipologies de fusteries i vidres per les obertures exteriors, etc. La segona part es va centrar en els materials: per fer parets, morters per revestiments, materials per a cobertes, paviments, membranes transpirables, pintures, tractaments per a la fusta i com tot plegat influencia a la qualitat de l’aire interior, al confort i al benestar.

rehabilitacio bioconstruccio

La veritat és que vam sortir molt satisfets. En tot moment hi va haver molta participació en les preguntes i en el debat de la importància dels matisos que fan que una proposta de solució constructiva sigui més adequada en una situació o en una altra.  Així vam veure que, a part de la despesa d’energia en prèvia a l’arribada a obra o del cost econòmic, a l’hora d’escollir un material és tant important escollir bé el material en sí com l’espessor necessari, les proteccions o manteniment que impliqui segons la seva exposició, les seves incompatibilitats, la necessitat de transpiració, els components i additius en els acabats, la textura, la vida útil com la facilitat de deconstrucció i reciclatge.

Per això insistim en la importància d’un bon assessorament tècnic i en què no hi ha una solució universal millor que qualsevol altra.

Gràcies a El Rebost per facilitar la xerrada i a tothom que hi va assistir.

Gener 2017.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721
%d bloggers like this: