Arxiu del Bloc

Qualitat de l’aire interior

Qualitat de l’aire interior.

La salut comença a casa.

El propi habitatge particular, i més concretament el dormitori, és l’espai edificat que més influencia a la salut de cada individu. És l’espai tancat on passem més hores al dia i amb l’actitud més passiva mentre el cos intenta recuperar-se. És en aquest lloc físic i per aquest espai de temps diari que hem de ser curosos en assolir les condicions més favorables pel nostre benestar i la nostra salut. En tots els sentits.

Encara que de base no hi hagi una sensibilització especial o patologia mèdica detectada, ni que sigui pel principi de precaució, cal respectar la directriu de reduir l’exposició a possibles agents nocius o contaminants i les fonts de camps electromagnètics i altres possibles pertorbacions pel cos humà, naturals o artificials, especialment en la proximitat dels dormitoris.

El més important des del meu punt de vista és la qualitat de l’aire.

rehabilitacio bioconstruccio ecoarquitectura

L’aire interior d’un habitatge o edifici sempre tindrà una qualitat igual o pitjor a l’aire de l’exterior. Encara que l’entorn d’un edifici no sigui el més desitjable per temes de circulació de vehicles i/o presència de sectors industrials propers, l’aire de l’interior dels habitatges serà el mateix del seu envolvent més immediat al qual, a més, s’afegeixen partícules que emanen de l’interior de l’habitatge i que, a diferència del que passa a l’aire lliure, no es poden dissipar.

La concentració de CO2 i de COV’s (Compost Orgànic Volàtil) no ha de ser excessiva, per la qual cosa és imprescindible renovar l’aire interior per una banda, i reduir els materials que contenen químics volàtils no desitjables. La majoria de materials compostos emeten a l’aire partícules no desitjables que fàcilment arriben a concentracions perjudicials a l’aire interior per manca de ventilació. En són el cas compostos plastificants de la majoria de plàstics com el PVC; la majoria de les coles emprades en la construcció en general, en panells de DM, en els mobles i en les coles ordinàries domèstiques o d’oficina; dissolvents i secants de pintures; tractaments químics contra la humitat o preventius per protegir la fusta; i un llarg etc de components amb aldehids i altres compostos que cada vegada hi ha més evidència que són cancerígens i disruptors endocrins.

La humitat relativa de l’aire interior és un factor important pel benestar de les persones. És aconsellable que estigui entre el 40 i el 60%. Tots hem experimentat molèsties a la gola per exposició a un sistema de climatització per aire, que sol reduir considerablement la humitat, com l’aire condicionat.

El Codi Tècnic de l’Edificació ja regula la necessitat de renovació de l’aire interior. De fet estableix uns llindars que poden ser contraproduents: una extracció d’aire continuada o un nombre de renovacions d’aire al dia excessius poden comportar disconfort tèrmic o bé una exigència energètica excessiva per climatitzar correctament un espai molt ventilat. I la previsió és que la normativa espanyola augmentarà l’exigència de renovació d’aire, especialment en soterranis i plantes baixes, per les directrius de la Unió Europea d’intervenir per millorar la qualitat de l’aire interior davant el gas radó que emana de la terra.

El confort a l’interior d’un habitatge no queda limitat només a que siguin adequats les formes, els colors, l’acústica i l’amplitud d’espais, combinat amb una adient climatització i il·luminació. La qualitat de l’aire interior és un factor fonamental. Que alhora queda condicionat per l’elecció de materials i acabats, el sistema de climatització i l’hàbit de ventilació.

Podeu ampliar informació i consultar fons a: Article de El País sobre exigència de la UE a legislar sobre el gas radó del 15/02/2017; la web de TEDX (The Endocrine Disruptors Exchange) amb el llista de potencials disruptors endocrins, a la qual s’ha afegit el formaldehid; la publicació de AAACR (American Association for Cancer Reserch) del 16/06/2014 sobre un estudi que associa l’exposició a camps electromagnètics de baixa freqüència als tumors cerebrals.

Febrer de 2017

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721
Anuncis

Rehabilitar amb bioconstrucció

Com rehabilitar amb bioconstrucció.

Tot i que plovia molt, el divendres va venir un grup interessant de persones a la xerrada que vam fer al local de la Cooperativa El Rebost de productes naturals i ecològics de Girona. En aquesta ocasió ens vam centrar en com rehabilitar amb bioconstrucció.

Vam incidir primer en els punts primordials per rehabilitar tenint present la millora de l’eficiència energètica: millora de l’envolvent, punts crítics, diferents opcions per afegir aïllament, avantatges i inconvenients de posar l’aïllament més a l’interior o a l’exterior de les façanes, tipologies de fusteries i vidres per les obertures exteriors, etc. La segona part es va centrar en els materials: per fer parets, morters per revestiments, materials per a cobertes, paviments, membranes transpirables, pintures, tractaments per a la fusta i com tot plegat influencia a la qualitat de l’aire interior, al confort i al benestar.

rehabilitacio bioconstruccio

La veritat és que vam sortir molt satisfets. En tot moment hi va haver molta participació en les preguntes i en el debat de la importància dels matisos que fan que una proposta de solució constructiva sigui més adequada en una situació o en una altra.  Així vam veure que, a part de la despesa d’energia en prèvia a l’arribada a obra o del cost econòmic, a l’hora d’escollir un material és tant important escollir bé el material en sí com l’espessor necessari, les proteccions o manteniment que impliqui segons la seva exposició, les seves incompatibilitats, la necessitat de transpiració, els components i additius en els acabats, la textura, la vida útil com la facilitat de deconstrucció i reciclatge.

Per això insistim en la importància d’un bon assessorament tècnic i en què no hi ha una solució universal millor que qualsevol altra.

Gràcies a El Rebost per facilitar la xerrada i a tothom que hi va assistir.

Gener 2017.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721

calefaccio i llar de foc

Llars de foc, estufes i calderes de combustió.

Una llar de foc encesa és captivadora i molt confortable. Ningú es queda indiferent davant la presència del foc.

Hi ha molts aspectes interessants i beneficiosos per al benestar de disposar d’una llar de foc o d’una estufa. Tant si és amb llenya o amb biomassa. L’aportació de calor per radiació és sens dubte el més interessant, per la qualitat del calor i la sensació gratificant que hom sent per aquest tipus d’aportació de calor. Però hi ha molts altres aspectes positius, com la creació de circulació i renovació d’aire, la sostenibilitat del combustible i l’estalvi energètic.

llar de foc calefaccio

Si ens plantegem incorporar una llar de foc o estufa a casa, podem plantejar-nos infinitat de sistemes i combinacions per aprofitar d’una manera o altra l’energia. Des de la llar de foc estrictament decorativa per ús ocasional, tancada amb porta o no; les estufes d’alt rendiment, d’inèrcia tèrmica; fins a la llar de foc amb serpentí per produir aigua calenta sanitària i/o conductes d’aire per calefactar també per aire a diferents estances de la llar; passant pels diferents combustibles, manera d’alimentar-la i fins i tot de programar-la si és tipus caldera, els models i possibilitats a tenir en compte són molts. A més caldrà tenir en compte molts altres factors com la ubicació, el volum d’aire de la sala on es col·loca, l’aportació o no d’aire exterior directe, els materials del conducte de la xemeneia i de l’envolvent decoratiu, la producció de cendres i de pols, la necessitat de neteja periòdica i els diferents manteniments que implica cada sistema.

Per això, a més de buscar la garantia d’una venda i instal·lació professionals, és molt aconsellable fer un estudi previ amb un tècnic de confiança per escollir i dimensionar millor la nostra llar de foc, estufa o caldera de combustió.

Desembre 2016.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721
 

construccio amb palla

Construcció modular amb palla.

El març de 2014 us compartia un vídeo de la construcció amb panells o murs prefabricats de palla de la casa Ecococon. Aquí teniu un exemple recent, una casa refugi a Capafonts, Tarragona.

Sens dubte la construcció modular és un avantatge econòmic i d’àgil posta en obra. El fet que sigui en murs de palla aporta moltes altres prestacions de confort, eficiència i estalvi energètic.

 

 

Setembre 2016.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721

 

%d bloggers like this: