Arxiu del Bloc

oficina tecnica a girona

Assessorament i informes tècnics

Per poder valorar quines són les solucions tècniques més adequades al teu pressupost i al tipus d’obra a realitzar és molt recomanable tenir un bon suport tècnic professional. Fer un estudi previ garanteix que el tipus d’intervenció és l’adequat, els materials són els adients i de quin cost o preu de mercat comporta una actuació. Aquest suport tècnic pot ser des d’un assessorament bàsic en una visita amb només una inspecció visual fins a un informe tècnic que contingui tota mena d’estudis i detalls segons el cas: dictamen de les causes de les patologies o deteriorament, recomanació del tipus de materials o sistemes constructius a utilitzar,  valoració econòmica,  etc.

Aquests tipus de serveis també estan orientats a particulars. Tant si es tracta de resoldre dubtes per fer una petita obra de manteniment o millora, de tenir un document tècnic per negociar amb altres implicats, de disposar d’una valoració professional i independent abans de fer una compra d’un immoble, o qualsevol operació relacionada amb l’edificació, l’assessorament tècnic és una eina més al teu abast.

arquitecte tecnic costa brava

Assessorament previ a la compra d’una casa senyorial del segle XVI.

arquitecte tecnic girona

Projecte, direcció i gestió d’obra de reforma, obra menor.

Moltes vegades no demanem aquest assessorament per desconeixement. En altres casos ens conformem amb l’assessorament totalment informal d’algun dels agents que alhora pot tenir una perspectiva esbiaixada. Podria ser el cas, per exemple, del comercial de la immobiliària que hi pot tenir un interès, o del paleta del barri que pot tenir l’hàbit de fer les coses d’una determinada manera.

Oficina tècnica a Girona; direcció i gestió de projectes i obres; assessorament, informes, certificats i dictamens relacionats amb l’edificació.

Març 2016.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721
Anuncis

ITE Girona

La ITE o Inspecció Tècnica dels Edificis d’habitatges és una eina per detectar possibles deficiències o patologies que facin necessari un manteniment de l’edifici. Com el Certificat d’Eficiència Energètica o com la Cèdula d’habitabilitat, la ITE la realitza un tècnic competent mitjançant els procediments marcats per la Generalitat. Cal que el tècnic redacti el certificat i l’introdueixi a la base de dades d’Habitatge de la Generalitat. Es pot fer tot telemàticament, amb els corresponents visats i taxes.

Durant el 2015 han de passar i certificar la ITE els edificis construïts fins al 1960. Durant el 2016 cal que la passin i certifiquin els edificis construïts entre el 1961 i el 1971. A partir del 2017 caldrà que l’hagin passat els edificis abans de complir els 45 anys d’antiguitat.

El pressupost per fer i tramitar la ITE està en funció de les entitats (habitatges, locals, pàrquings, etc) que tingui l’edifici. Amb una trucada o un email exposant el tipus d’edifici, el nombre d’entitats i el municipi, et faré la meva proposta d’honoraris sense cap mena de compromís.

A més de fer i tramitar el Certificat de la ITE, si es detecta qualsevol anomalia o intervenció a fer, m’ocupo de les gestions necessàries: assessorament en la contractació de les empreses més adients, tràmits amb l’Ajuntament pel permís d’obres i ocupació de via pública si s’escau.

Si vols més informació sobre la ITE consulta l’enllaç: Inspecció Tècnica d’Edificis ITE

Inspeccio Tecnica Edificis      Inspeccio Tecnica Edificis

La ITE ajuda a detectar les patologies, desperfectes i anomalies dels edificis. En l’exemple de les fotografies, s’observa com s’ha desprès el revestiment (arremolinat pintat) de les llindes de sobre les finestres d’un dels pisos. Es tracta d’un cinquè pis d’un bloc d’habitatges de Girona.
Octubre 2015.
  
bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721

Peritatge i assessorament tècnic

Peritatge i assessorament tècnic previ a la compra d’una casa.

El mercat immobiliari sembla que es reactiva una mica. Per això també hi ha un increment de demanda d’informes tècnics per assessorar a particulars que estan interessats en comprar un habitatge usat o de segona mà.
És una opció molt recomanable: el punt de vista d’un tècnic ajuda a veure la necessitat i l’abast de les possibles obres de reforma, quin és l’estat de conservació i preveure quines inversions mínimes caldria fer per deixar l’habitatge en un bon estat. Tant per confort com en eficiència i estalvi en consums.
Un exemple contundent que em vaig trobar aquest mes de març en un assessorament tècnic a Girona va ser per la compra d’una casa amb construcció tradicional i amb una ampliació més recent amb bigues de ciment aluminòs. Aquest tipus d’estructura és molt resistent si no es veu afectada per humitats. Com es veu a la fotografia, una de les zones amb aquest tipus de bigues ha sofert un deteriorament molt important i ja es va estintolar amb bigues metàl·liques.

Narcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció i oficina tècnica en gestió d’obra
narciscebria.cat 670342721

Imatge

%d bloggers like this: