Arxiu del Bloc

reforma de coberta

Solucions per cobertes amb fusta.

Panells sandwix i taulers de fusta.

Cada vegada hi ha més panells i sistemes constructius que permeten fer una reforma o canvi de coberta amb unes prestacions més eficients en tots sentits: Resistència i estabilitat, acabat en fusta noble, aïllament tèrmic suficient, … fent possible un acabat molt correcte i pràcticament sense bigues o cairats. Aquí en teniu un exemple molt interessant, un panell autoportant amb acabat de fusta, que fins i tot permet donar una certa corba a la solera: PANELL TEZNOCUBER, amb llargades de fins a 12 metres i llums màximes entre suports de fins a 6 metres. Això permet resoldre les cobertes de la majoria de sales i habitacions d’una casa sense bigues o cairats.

Una solució semblant la podem aconseguir fent el sandwix in situ però amb criteris de bioconstrucció alhora que mantenim l’eficiència i estètica: amb taulers de fusta sense tractaments químics innecessaris que perjudiquin la salut; estudiant el gruix ideal d’aïllament tèrmic i amb quin material seria més adequat segons el clima de la zona; amb làmines de vapor o al vent que permetin que la coberta transpiri sense perdre prestacions ni eficiència; etc.

Alhora de fer un canvi de coberta o una obra nova, consulta a un tècnic que et pugui assessorar de la millor solució segons les necessitats, clima, usos i relació amb el confort i la salut.

Narcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció i oficina tècnica en gestió d’obra
narciscebria.cat 670342721
 
reforma canvi de coberta masia panell arquitecte tècnic costa brava empordà
 

 

 

Anuncis

Projecte Llicència Obertura d’Activitat

Què necessites per obtenir la Llicència d’Obertura d’Activitat?

La majoria de Llicència d’Obertura d’Activitat que es tramiten són per traspàs o reforma de local. Si a més es tracta d’un negoci o activitat senzilla, sense equipaments industrials, emissió de sorolls o contaminants, només cal la documentació tècnica per fer la Comunicació Prèvia a l’Obertura, amb el corresponent certificat i la documentació o formularis que demana l’Ajuntament. És a dir, comunicar a l’Administració que vols començar una activitat en un local que compleix totes les condicions exigides per la normativa, amb la documentació tècnica que ho acredita degudament signada per un tècnic competent. Després de facilitar tota la documentació ja es pot iniciar l’activitat. És l’ajuntament o l’administració qui vindrà posteriorment a inspeccionar i revisar el local.

Però es poden donar moltes combinacions: que calgui demanar primer un Permís d’Obra Menor per fer les obres de reforma del local; o que només calgui el canvi de nom del titular, llavors no cal el projecte d’activitat, sinó el Certificat i la documentació tècnica que acrediti que el local manté les característiques de l’Activitat que actualment té llicència.

En tot cas, el més recomanable és consultar a un professional que pugui fer i tramitar tota la documentació tècnica necessària, explicar-te què implica cada requeriment de l’administració, quin cost i terminis representa o preveure altres tràmits que et puguin fer falta, com un nou butlletí elèctric.

Per qualsevol consulta o assessorament, ja ho saps!

Febrer de 2015.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721

 proyecto reforma licencia apertura actividadProyecto licencia apertura actividad

gestió d’obra

La gestió de projectes i obres o project manager

L’exigència de les empreses promotores que tenen el seu negoci en la construcció i amb l’objectiu de fer un control exhaustiu dels costos de l’obra i els costos indirectes que impliquen els retards o temps morts durant les obres, van donar lloc a la figura del gestor d’obra o “project manager“.

Les empreses que actuen com a contractista principal (assumeix la totalitat de l’obra tot hi haver de subcontractar la major part de feines especialitzades a altres industrials)  en obres de volum i dificultat importants també tenen els seus caps d’obra que fan aquesta funció de gestió d’obra.

Tradicionalment no s’ha fet així en el cas de particulars alhora de fer la seva pròpia casa o per fer reformes. Els mateixos propietaris solen buscar les diferents empreses i pressupostos, assumint el rol de gestionar les obres. En moltes ocasions la decisió no resulta encertada. La manca d’experiència i professionalitat, l’esforç i desgast del seguiment de tota l’obra, els imprevistos que sorgeixen, sumat al neguit de fer-se la casa o arreglar-se l’habitatge, acaben deixant un mal record del transcurs de les obres i un cost econòmic superior al previst.

Per això cada vegada és més freqüent que també en cas d’obres per particulars es contracti la gestió integral de les obres, que bàsicament consisteix en tres grans tasques:

  • La recerca i comparatiu d’ofertes dels diferents industrials o empreses que intervindran a la construcció, amb assessorament per a la contractació en funció de l’adequació al projecte i als objectius marcats per la propietat;
  • El seguiment econòmic exhaustiu durant tota l’obra, verificant les corresponents factures periòdiques segons el volum d’obra executat, revisant el seguiment del pressupost, el volum de facturació mensual previst i proposant mesures correctores en cas de desviaments;
  • El control de terminis de l’obra, amb la coordinació entre industrials i del ritme dels treballs per evitar retards i interferències.

Es tracta sens dubte d’un càrrec de confiança, que exercit amb professionalitat i suficient agilitat aporta tranquil·litat i seguretat al client a més d’estalvi econòmic. També afavoreix al bon ritme de l’obra i l’harmonia entre industrials, aconseguint un millor resultat i acabats sense sorpreses de interferències entre industrials o feines no previstes.

Narcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció i oficina tècnica en gestió d’obra
narciscebria.cat 670342721
gestió d'obra Girona Costa brava aparellador oficina tècnica girona costa brava

Llicència d’activitats o traspàs

EMPRENDRE AMB CONSCIÈNCIA I BON PEU

Cada vegada és més important trobar aquella característica o tret diferenciador que et doni un plus respecte a al competència. Per això cada vegada més emprenedors que volen iniciar una activitat o agafar un traspàs donen importància a factors que fan que els clients se sentin atrets i confortables en el seu establiment. La bioconstrucció dona importància també als aspectes saludables i confortables dels sistemes constructius, dels materials i acabats. Emfatitza en els detalls i característiques més subjectives i intuïtives que aporten la calidesa i benestar a través de tots els sentits. La sostenibilitat i l’eficiència no tenen perquè menystenir el confort i la sensibilitat.

La bioconstrucció, ecoarquitectura i arquitectura holística busquen el màxim equilibri entre tots els factors d’eficiència, salut i sostenibilitat, no només en el producte acabat sinó també en tot el procés de creació i elaboració de tots els components, estan assolint uns nivells de reconeixement i demanda importants. Això aporta un benefici instantani en confort i calidesa als espais construïts o reformats, apostant pel benestar, l’harmonia i conseqüentment la salut.

Però alhora d’emprendre i iniciar un negoci, cal fer-ho amb consciència i bon peu. Per això, cal assessorar-se bé en tot. És important un bon suport fiscal i administratiu per tenir un pla de negoci amb cara i ulls, la forma o personalitat jurídica més adequada pel tipus de projecte, conèixer bé quin mercat o possibles clients tindràs més a l’abast i a quins vols arribar, i un llarg etcètera. També el suport d’una bona oficina tècnica és important. Saber quins passos cal seguir i què et demanaran, tant l’administració com les empreses de serveis a contractar, per poder donar d’alta un negoci o agafar un traspàs. Conèixer bé aquests tràmits, saber quin temps d’espera impliquen i quin cost econòmic representen és també una dada important. Com sempre, l’experiència i la professionalitat són uns aliats a tenir en compte per evitar sorpreses i desenganys en un moment tant vital com és l’inici d’una activitat o negoci.

Narcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció i oficina tècnica en gestió d’obra
narciscebria.cat 670342721
 
llicència d'activitat oficina tècnica projecte projecte certificat assessorament tècnic
%d bloggers like this: