Arxiu del Bloc

catalunya amb l’eficiència energetica

Pacte Nacional per la Transició Energètica a Catalunya

El Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat les bases del “Pacte Nacional per la Transició Energètica“, un ambiciós programa participatiu dividit en etapes, des del 2017 al 2025 i amb la mirada posada més enllà, amb l’objectiu d’arribar al 100% d’energies renovables el 2050.

El pacte serà fonamentat en les directrius que marca la Unió Europea, en què es pretén que el ciutadà no només sigui un simple consumidor, sinó també un generador i gestor energètic.

Actualment el 54% de l’energia elèctrica que es genera prové de les centrals nuclears, mentre que les renovables representen només el 8%.

eficiencia energetica girona

El Pacte nacional per la Transició Energètica, amb una visió global del sistema energètic, fa constar que actualment hi ha una elevada dependència de l’exterior pel que fa a recursos (el 75% o bé el 90% comptant l’urani per a les centrals nuclears). Recursos essencialment fòssils que, a més s’han de fer arribar des de llocs remots, a més de 1.000 km de distància i sovint en ubicacions geoestratègicament complexes.

El govern convocarà a les entitats, les empreses subministradores, agents socials i econòmics així com a les administracions interessades per impulsar l’autoconsum a Catalunya.

Per fer possible aquest acord transversal, es vol elaborar un pla de treball 2017-2025, es redactarà la Llei de Transició Energètica pel Desenvolupament Sostenible, i es prepararà un nou Pla de l’Energia amb horitzó fixat al 2030. A més, el pla aspira a arribar el 2050 al 100% d’Energies Renovables .

Font de la notícia: Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica, OBRABCN al newsletter 42 .

Març 2017.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721
Anuncis

Rehabilitar amb bioconstrucció

Com rehabilitar amb bioconstrucció.

Tot i que plovia molt, el divendres va venir un grup interessant de persones a la xerrada que vam fer al local de la Cooperativa El Rebost de productes naturals i ecològics de Girona. En aquesta ocasió ens vam centrar en com rehabilitar amb bioconstrucció.

Vam incidir primer en els punts primordials per rehabilitar tenint present la millora de l’eficiència energètica: millora de l’envolvent, punts crítics, diferents opcions per afegir aïllament, avantatges i inconvenients de posar l’aïllament més a l’interior o a l’exterior de les façanes, tipologies de fusteries i vidres per les obertures exteriors, etc. La segona part es va centrar en els materials: per fer parets, morters per revestiments, materials per a cobertes, paviments, membranes transpirables, pintures, tractaments per a la fusta i com tot plegat influencia a la qualitat de l’aire interior, al confort i al benestar.

rehabilitacio bioconstruccio

La veritat és que vam sortir molt satisfets. En tot moment hi va haver molta participació en les preguntes i en el debat de la importància dels matisos que fan que una proposta de solució constructiva sigui més adequada en una situació o en una altra.  Així vam veure que, a part de la despesa d’energia en prèvia a l’arribada a obra o del cost econòmic, a l’hora d’escollir un material és tant important escollir bé el material en sí com l’espessor necessari, les proteccions o manteniment que impliqui segons la seva exposició, les seves incompatibilitats, la necessitat de transpiració, els components i additius en els acabats, la textura, la vida útil com la facilitat de deconstrucció i reciclatge.

Per això insistim en la importància d’un bon assessorament tècnic i en què no hi ha una solució universal millor que qualsevol altra.

Gràcies a El Rebost per facilitar la xerrada i a tothom que hi va assistir.

Gener 2017.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721

Nadal 2016

Molt bones Festes de Nadal i feliç 2017!

oficina tecnica girona

Vull desitjar-te que passis unes bones festes de Nadal. Amb molta senzillesa i amb molt d’agraïment perquè també has contribuït a què l’any que deixem enrere hagi estat tant constructiu, i que puguem mirar a l’any que s’acosta amb il·lusió. Que gaudeixis de l’energia d’aquestes festes en bona companyia. Recorda que la salut comença a casa!

Desembre 2016.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721
Anuncis

Arquitecte tècnic o aparellador

Codi deontològic i de bones pràctiques dels professionals de l’arquitectura tècnica

És molt freqüent trobar projectes professionals amb referències on s’interpel·la el “saber fer i les bones pràctiques en la construcció“. Però fins a quin punt cal detallar i grafiar els sistemes constructius, materials i solucions que es projecten?

Alhora de revisar un defecte constructiu o una patologia hom sol criticar des de l’execució fins a la projecció de la solució adoptada. Però fins a quin punt cal ser rigorós en la documentació que es tramita per a un nou encàrrec?

Per afavorir la lliure competència i la millora de la simbiosi entre oferta i demanda, s’ha desdibuixat el criteri professional i fins i tot desvirtuat el compromís entre el tècnic i el client. Per tal de poder oferir una bona oferta es poden menystenir detalls o parts d’un projecte. O donar per sobreentès que el client sap què està contractant i l’abast exacte de l’encàrrec sense garantir que aquest serà suficient per concloure satisfactòriament el seu objectiu.

Des del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Catalunya s’ha consensuat i publicat el Codi deontològic i de bones pràctiques dels professionals de l’Arquitectura Tècnica a Catalunya. El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb la RESOLUCIÓ JUS/2459/2016, de 25 d’octubre, ha resolt inscriure’l al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya. Aquest document aporta les idees bàsiques i els requisits mínims que ha de complir un tècnic o una oficina tècnica en aquest sector. No només ha de ser un referent per als professionals, sinó també una eina per als clients i promotors que volen contractar uns serveis tècnics professionals.

A part dels requisits legals com la obligatorietat d’estar col·legiat i tenir la corresponent assegurança de responsabilitat civil, tracta altres temes com la confidencialitat, el secret professional i la protecció de dades, la conveniència de concretar l’abast del treball professional o els principis professionals relacionats amb el client.

Clica per consultar la Resolució i el mateix codi-deontologic-arquitectura-tecnica.

arquitecto tecnico aparejador girona

Novembre 2016.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721
Anuncis
%d bloggers like this: