Arxiu del Bloc

construccio amb fusta KLH

Construcció amb fusta.

L’interès per millorar l’eficiència, la sostenibilitat, el confort i l’afectació a la salut va en augment en el moment d’escollir un sistema constructiu. Les directrius i normatives ens encaminen a millorar en tots aquests aspectes i ens marquen uns llindars cada vegada més alts. Però també es consolida l’interès per part dels autopromotors, particulars que es volen construir la seva casa, per aconseguir un habitatge amb materials sostenibles, que s’integri a l’entorn, respectuós amb el medi i els sistemes constructius tradicionals, alhora que garanteixi els seu benestar.

Diferint una mica de la construcció convencional dels darrers anys, s’està recuperant i integrant en molts sistemes i elements constructius la fusta i els aïllaments tèrmics d’origen sostenible. En funció del tipus de parcel·la, la superfície i plantes de l’habitatge, les exigències climàtiques i la inversió econòmica prevista, podem escollir diferents sistemes i acabats, des de l’entremat de fusta lleugera, els panells de fusta contralaminada o la fusta massissa, que s’adeqüen a cada situació i que alhora es poden combinar amb sistemes constructius convencionals.

En aquest habitatge que estem construint a l’entorn de Girona, hem optat per murs de càrrega de termoargila i sostres en panell de fusta contralaminada (KLH) com a base de la construcció. L’aïllament tèrmic serà amb sistema SATE, amb plaques de suro natural i revestit amb morter de calç.

oficina tecnica i bioconstruccio

bioconstruccio gestio obra

construccio amb fusta

Juliol de 2017

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721
Anuncis

reforma de coberta

Solucions per cobertes amb fusta.

Panells sandwix i taulers de fusta.

Cada vegada hi ha més panells i sistemes constructius que permeten fer una reforma o canvi de coberta amb unes prestacions més eficients en tots sentits: Resistència i estabilitat, acabat en fusta noble, aïllament tèrmic suficient, … fent possible un acabat molt correcte i pràcticament sense bigues o cairats. Aquí en teniu un exemple molt interessant, un panell autoportant amb acabat de fusta, que fins i tot permet donar una certa corba a la solera: PANELL TEZNOCUBER, amb llargades de fins a 12 metres i llums màximes entre suports de fins a 6 metres. Això permet resoldre les cobertes de la majoria de sales i habitacions d’una casa sense bigues o cairats.

Una solució semblant la podem aconseguir fent el sandwix in situ però amb criteris de bioconstrucció alhora que mantenim l’eficiència i estètica: amb taulers de fusta sense tractaments químics innecessaris que perjudiquin la salut; estudiant el gruix ideal d’aïllament tèrmic i amb quin material seria més adequat segons el clima de la zona; amb làmines de vapor o al vent que permetin que la coberta transpiri sense perdre prestacions ni eficiència; etc.

Alhora de fer un canvi de coberta o una obra nova, consulta a un tècnic que et pugui assessorar de la millor solució segons les necessitats, clima, usos i relació amb el confort i la salut.

Narcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció i oficina tècnica en gestió d’obra
narciscebria.cat 670342721
 
reforma canvi de coberta masia panell arquitecte tècnic costa brava empordà
 

 

 

Construcció amb fusta.

Avantatges de la construcció amb fusta.

La fusta és un material que pot contribuir molt a millorar l’ambient interior d’un edifici. Evidentment hi ha diferents tipus de fustes i varia molt les propietats entre cada espècie. Però en general ajuden a regular la humitat relativa interior, absorbeixen contaminats, milloren les condicions acústiques, és agradable al tacte, té un comportament tèrmic molt positiu, crea un ambient confortable, ajuda a dissipar l’electricitat estàtica, i un llarg etcètera.
Cal tenir en compte però que, segons quins tractaments preventius i quines pintures per tenyir o protegir la fusta utilitzem, aquestes bones propietats es poden veure del tot anul·lades. A més, molts vernissos, tractaments i pintures poden emetre partícules no desitjades a l’ambient interior.

construcció amb fusta revestiments fusta natural

 

Narcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció i oficina tècnica en gestió d’obra
narciscebria.cat 670342721
Anuncis
%d bloggers like this: