Arxiu del Bloc

cèdula habitabilitat, canvis gener 2015

Canvis en la tramitació de la Cèdula d’Habitabilitat de Segona Ocupació.

Gener de 2015. Acreditació de l’antiguitat en habitatges de segona ocupació.

A partir del dia 02 de febrer de 2015 s’aplica un nou canvi en la tramitació de les Cèdules d’Habitabilitat. En habitatges usats (per tramitar cèdules de segona ocupació) que no tinguin cèdula prèvia caducada, per acreditar l’antiguitat dels habitatges cal fer la Declaració Responsable d’Antiguitat, juntament amb el Certificat d’Habitabilitat o d’Idoneïtat.

El nou document de Declaració Responsable el pot signar la propietat del Pis o una persona autoritzada, com pot ser el cas del tècnic que signa el Certificat d’Habitabilitat de l’habitatge.

Per més informació pots llegir la Circular informativa de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya al respecte, o accedir al formulari de declaració responsable antiguitat.

La intenció és agilitzar els tràmits però amb les mateixes garanties que es demanen des de fa un any. Per tant, la Declaració Responsable serà necessària en habitatges anteriors al 11 d’agost de 1984 per acreditar l’antiguitat, i prioritària en habitatges amb antiguitats entre el 11/08/84 i el 02/11/12.

L’administració es reserva, però, el dret a requerir els documents que acreditin la veracitat de la declaració. Per tant, el declarant ha de reunir igualment la documentació acreditativa que fins ara es demanava i custodiar-la mentre la cèdula tramitada sigui vigent. És a dir, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya no exigeix tanta documentació d’entrada, tot i que la pot requerir.

Recorda que si necessites la Cèdula d’Habitabilitat i el Certificat d’Eficiència Energètica per llogar o vendre el teu pis, et recomano que ho demanis a un tècnic que et pugui fer els dos tràmits, com és el cas de l’Arquitecte Tècnic. T’estalvies una visita i el cost d’aquest desplaçament, a part de fer més àgils els tràmits.

Narcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció i oficina tècnica en gestió d’obra
narciscebria.cat 670342721

 arquitecto técnico costa brava Arquitecto técnico cedula habitabilitat

 

 

 

 

Anuncis

Cèdula d’Habitabilitat

Què és la Cèdula d’Habitabilitat?

La Cèdula d’Habitabilitat és un document administratiu que atorga l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Aquest document acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que recull la normativa vigent per tal que sigui apte per a la residència de persones.

Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació.

Quan un habitatge no és nou i cal renovar o donar d’alta la Cèdula d’habitabilitat es diu “de segona ocupació” per diferenciar-lo del cas d’un habitatge nou. Depenent de l’any de la finalització de les obres caldrà que el tècnic competent emeti un Certificat d’Habitabilitat o bé  un Certificat d’Idoneitat i Solidesa.

La cèdula d’habitabilitat d’habitatges nous.

Quan els tècnics certifiquen el final d’obres d’un habitatge o conjunt d’habitatges, ja certifiquen que compleix els requisits d’habitabilitat. per poder Registrar la Propietat i escriturar l’Obra Nova cal primer tramitar amb tota la documentació del Final d’Obra la corresponent Cèdula d’Habitabilitat de l’habitatge nou.

Què descriu la Cèdula d’habitabilitat?

A part de concretar l’adreça de l’habitatge i vincular-lo a la seva referència cadastral, la cèdula descriu la superfície útil de l’habitatge, el nombre de cambres i tipus d’estances que hi ha i el llindar màxim d’ocupació. Aquest llindar assenyala el nombre de persones que no és recomanable que es sobrepassi com a ocupants o residents en aquell habitatge segons la normativa vigent.

Quins passos cal seguir per tramitar una cèdula d’habitabilitat?

En primer lloc cal que un tècnic competent, ja sigui un Arquitecte o un Arquitecte Tècnic, certifiqui que l’habitatge compleix les condicions d’habitabilitat. Depenent de si és un habitatge nou, un habitatge usat amb cèdula caducada o un habitatge usat sense cèdula prèvia, caldrà emetre un tipus de certificat o altre, però que en definitiva recullen els mateixos paràmetres de descripció i ocupació de l’habitatge. El Tècnic ha d’inspeccionar l’habitatge, emetre el certificat i registrar-lo al Col·legi Professional corresponent.

Una vegada Tenim el certificat cal presentar-lo a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a les diferents seus territorials o via telemàtica. Per fer la sol·licitud  cal pagar una taxa administrativa. L’Agència de l’habitatge és qui atorga la Cèdula d’Habitabilitat corresponent i segons el certificat tècnic presentat. Aquesta autoritat administrativa té la facultat d’inspeccionar l’habitatge abans d’emetre la cèdula.

Perquè ens cal la Cèdula d’Habitabilitat?

Aquest document administratiu és necessari pel Registre de la Propietat i de l’Obra Nova, per tant caldrà tramitar-la al finalitzar un habitatge nou i també en el cas de compra/venda.

També és requerit per als contractes de lloguer d’habitatges i per l’alta de subministrament d’aigua i electricitat a un habitatge. Per tant, si en algun moment es talla un subministrament d’aigua o electricitat, per tornar a donar d’alta el servei també caldrà tenir la cèdula vigent.

La Cèdula d’habitabilitat caduca als 15 anys.

A tenir en compte!

El preu del certificat i tràmits de la cèdula d’habitabilitat no està fixat o establert. L’estableix lliurament el tècnic d’acord amb l’interessat. Depenent de la grandària de l’habitatge pot augmentar els honoraris.

Es pot contractar només el Certificat i tramitar-se el mateix interessat la sol·licitud de la Cèdula.

Si és el mateix tècnic qui realitza el certificat i tramita la sol·licitud de la cèdula, té la opció de fer-ho tot a través d’internet i agilitzar els tràmits. La resolució de l’administració però sol trigar uns 15 dies.

Per llogar o vendre un habitatge, a més de la cèdula d’habitabilitat, cal tenir el Certificat d’Eficiència Energètica o Etiqueta de Qualificació Energètica corresponent. Els arquitectes tècnics estem capacitats per fer ambdós tràmits. Si es contracten els dos certificats de manera simultània s’estalvia una inspecció i per tant un sobrecost.

Si necessites una Cèdula d’Habitabilitat o si vols més informació no dubtis a contactar amb mi.

Narcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció i oficina tècnica en gestió d’obra
narciscebria.cat 670342721

Certificat Eficiència Energètica Girona Costa Brava

Certificat d’Eficiència Energètica d’Edificis

Qui pot fer el Certificat d’Eficiència Energètica?

La inspecció i el conseqüent informe per a la certificació energètica d’edificis la poden fer, entre d’altres tècnics, els aparelladors i arquitectes tècnics, tant si estan registrats com no a la llista de certificadors que facilita l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

Aquest informe, juntament amb l’autorització de la propietat de l’immoble per fer el tràmit, s’ha de registrar a l’ICAEN i, després de ser revisat, és l’ICAEN qui atorga l’Etiqueta de Qualificació Energètica de l’edifici acabat. Aquesta etiqueta és individualitzada per a cada immoble certificat i té una validesa de 10 anys.

El RD 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, el qual va derogar i substituir el RD 47/2007, estableix el procediment per certificar tant els edificis nous com els existents. La obligatorietat de certificar els edificis nous ja era vigent des de l’any 2007, però l’obligatorietat de certificar els edificis o parts d’edificis que es vulguin vendre o llogar, és a partir de l’1 de juny de 2013.

Quin cost té obtenir l’Etiqueta de Qualificació energètica?

Els honoraris per fer la inspecció i tramitar l’informe de Certificació Energètica d’Edificis o part d’edificis existents són lliures, no hi ha una tarifa establerta única i fixa. Normalment el preu per un sol certificat d’un pis oscil·la dels 80 als 150€ més els impostos, depenent de les dimensions i del tipus de construcció. A més hi ha la opció de visar aquest informe pel corresponent col·legi professional, afegint un sobrecost.

Des del 03 de febrer de 2014 s’aplica a Catalunya una taxa per registrar el certificat a l’ICAEN, taxa de 20 € als habitatges unifamiliars nous i de 11 € als habutatges unifamiliars existents.

Una opció interessant per a les promotores, gestories i comunitats de propietaris és fer la certificació del bloc sencer. Es pot certificar tot un edifici plurifamiliar, inclosos els locals. El procediment conjunt pot representar un estalvi interessant, tant en la feina d’inspecció i redacció dels informes com en la taxa de registre.

Cèdula d’habitabilitat.

La normativa vigent estableix que per comprar o vendre un immoble cal tenir al dia la cèdula d’habitabilitat a part de l’etiqueta de qualificació energètica o certificat d’eficiència energètica.

En ambdós casos cal fer una inspecció i presa de mides de l’habitatge. Per tant, és bo poder contractar els dos serveis alhora i evitar un sobrecost per duplicar feines.

Els arquitectes tècnics col·legiats podem fer els dos tràmits.

Per qualsevol d’aquests tràmits o per més informació pots contactar amb mi: Narcís Cebrià
O consultar directament la pàgina de l’ICAEN de la Generalitat de Catalunya.
O consulta la primera guia d’enginyeries i assessors en energies renovables de la Guia del Pacte d’Alcaldes per una Energia Sostenible Local”:  guia d’assessors en eficiència energètica

  Imatge

Narcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció i oficina tècnica en gestió d’obra
narciscebria.cat 670342721
%d bloggers like this: