Arxiu del Bloc

construccio amb fusta KLH

Construcció amb fusta.

L’interès per millorar l’eficiència, la sostenibilitat, el confort i l’afectació a la salut va en augment en el moment d’escollir un sistema constructiu. Les directrius i normatives ens encaminen a millorar en tots aquests aspectes i ens marquen uns llindars cada vegada més alts. Però també es consolida l’interès per part dels autopromotors, particulars que es volen construir la seva casa, per aconseguir un habitatge amb materials sostenibles, que s’integri a l’entorn, respectuós amb el medi i els sistemes constructius tradicionals, alhora que garanteixi els seu benestar.

Diferint una mica de la construcció convencional dels darrers anys, s’està recuperant i integrant en molts sistemes i elements constructius la fusta i els aïllaments tèrmics d’origen sostenible. En funció del tipus de parcel·la, la superfície i plantes de l’habitatge, les exigències climàtiques i la inversió econòmica prevista, podem escollir diferents sistemes i acabats, des de l’entremat de fusta lleugera, els panells de fusta contralaminada o la fusta massissa, que s’adeqüen a cada situació i que alhora es poden combinar amb sistemes constructius convencionals.

En aquest habitatge que estem construint a l’entorn de Girona, hem optat per murs de càrrega de termoargila i sostres en panell de fusta contralaminada (KLH) com a base de la construcció. L’aïllament tèrmic serà amb sistema SATE, amb plaques de suro natural i revestit amb morter de calç.

oficina tecnica i bioconstruccio

bioconstruccio gestio obra

construccio amb fusta

Juliol de 2017

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721
Anuncis

Arquitectura sostenible

Arquitectura sostenible 

Responent a la “necessitat” d’etiquetar i emmarcar en un context més concret, hem vist com arriba al sector la denominació de construcció i arquitectura sostenible. Però quins són els valors que haurien de definir a un projecte com a sostenible?

L’eficiència energètica és un factor bàsic. Al meu entendre és imprescindible que els materials i solucions arquitectòniques proposades compleixin amb els requisits d’eficiència energètica que la normativa actual exigeix, però també que vagin més enllà. El balanç de cost econòmic i eficiència ha de ser satisfactori alhora que s’obté un confort màxim. Això requereix incorporar criteris d’arquitectura bioclimàtica i mesures passives (que no impliquin despesa energètica), ja sigui en proteccions solars com en aprofitament de la radiació solar, per exemple. En aquest sentit ens aproximem a la projecció d’ “Edificis de consum d’energia casi nul” (nZEB) o de les construccions o “cases passives” (passivhaus / passive house) .

La durabilitat, les bones prestacions tècniques, la facilitat de col·locació a obra i que requereixi un manteniment mínim contribuiran a què un projecte, tant d’obra nova com de rehabilitació, sigui més sostenible també a nivell econòmic.

arquitecte tecnic rehabilitacio girona

Però aquests aspectes es redueixen a la fase de projecte, execució de les obres i, en el millor dels casos, a la vida útil de la construcció. Per abastar plenament el concepte sostenible hem d’anar més enllà i considerar tot el cicle de vida. Quina despesa energètica ha estat necessària per extreure, elaborar i transportar els materials que utilitzem? I per enderrocar, reutilitzar, reciclar o abocar definitivament aquests materials, quin impacte té sobre el medi ambient i la salut?

Quan valorem si un projecte és sostenible tenint en compte el màxim de materials i de solucions constructives emprades, i des d’aquesta perspectiva més àmplia, que inclou tot el cicle de vida, la valoració de sostenibilitat serà més real. Si aconseguim un bon balanç de sostenibilitat amb aquest criteri més holístic i estricte, és quan ens acostem als principis de la ecoarquitectura i la bioconstrucció.

Març de 2017

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres.
narciscebria.cat 670342721

Nadal 2016

Molt bones Festes de Nadal i feliç 2017!

oficina tecnica girona

Vull desitjar-te que passis unes bones festes de Nadal. Amb molta senzillesa i amb molt d’agraïment perquè també has contribuït a què l’any que deixem enrere hagi estat tant constructiu, i que puguem mirar a l’any que s’acosta amb il·lusió. Que gaudeixis de l’energia d’aquestes festes en bona companyia. Recorda que la salut comença a casa!

Desembre 2016.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721
Anuncis

calefaccio i llar de foc

Llars de foc, estufes i calderes de combustió.

Una llar de foc encesa és captivadora i molt confortable. Ningú es queda indiferent davant la presència del foc.

Hi ha molts aspectes interessants i beneficiosos per al benestar de disposar d’una llar de foc o d’una estufa. Tant si és amb llenya o amb biomassa. L’aportació de calor per radiació és sens dubte el més interessant, per la qualitat del calor i la sensació gratificant que hom sent per aquest tipus d’aportació de calor. Però hi ha molts altres aspectes positius, com la creació de circulació i renovació d’aire, la sostenibilitat del combustible i l’estalvi energètic.

llar de foc calefaccio

Si ens plantegem incorporar una llar de foc o estufa a casa, podem plantejar-nos infinitat de sistemes i combinacions per aprofitar d’una manera o altra l’energia. Des de la llar de foc estrictament decorativa per ús ocasional, tancada amb porta o no; les estufes d’alt rendiment, d’inèrcia tèrmica; fins a la llar de foc amb serpentí per produir aigua calenta sanitària i/o conductes d’aire per calefactar també per aire a diferents estances de la llar; passant pels diferents combustibles, manera d’alimentar-la i fins i tot de programar-la si és tipus caldera, els models i possibilitats a tenir en compte són molts. A més caldrà tenir en compte molts altres factors com la ubicació, el volum d’aire de la sala on es col·loca, l’aportació o no d’aire exterior directe, els materials del conducte de la xemeneia i de l’envolvent decoratiu, la producció de cendres i de pols, la necessitat de neteja periòdica i els diferents manteniments que implica cada sistema.

Per això, a més de buscar la garantia d’una venda i instal·lació professionals, és molt aconsellable fer un estudi previ amb un tècnic de confiança per escollir i dimensionar millor la nostra llar de foc, estufa o caldera de combustió.

Desembre 2016.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721
 
Anuncis
%d bloggers like this: