Rehabilitació Masia a Vilobí d’Onyar

Rehabilitació d’una masia a Vilobí d’Onyar. 2015.

Direcció i gestió integral de les obres de rehabilitació d’una masia a la comarca de La Selva. La finca està en sòl rústic no urbanitzable, per la qual cosa, ja des de l’avantprojecte, ha calgut l’aprovació per part del Servei Territorial d’Urbanisme.

L’edificació principal era de planta baixa i pis, amb planta molt irregular que s’adequa al nord al vértex que formen els vials. Al llarg del temps havia sofert nombroses reformes i ampliacions. A més hi havia altres coberts i edificacions annexes, amb un total de quasi 1.000 m² construits. La masia i cos principal es quedarà amb uns 330 m² útils interiors entre planta baixa i planta pis, a més d’una gran terrassa a planta pis i una pèrgola cobrint la terrassa a planta baixa.

En l’actuació es pretén reordenar la finca, rehabilitant l’edificació principal amb una part d’ampliació, eliminant la majoria dels coberts i cossos annexes i fent un aparcament i sala tècnica en un soterrani contigu a la masia.

L’obra s’ha dividit en dues fases: la primera inclou la consolidació de la masia existent i es va iniciar a l’estiu del 2015; la segona inclou el soterrani i part de l’ampliació a més de les instal·lacions i acabats, pendent de reprendre les obres.

El que més destaca ja en fase de projecte és que es recupera la forma de la coberta original, a dues aigües a cada lateral de la façana principal. Fa uns 30 anys es va reformar la masia i es va girar la coberta, posant els vessants cap a nord i sud. En aquesta intervenció es recupera la fasonomia de masia catalana.

En fase d’obra ha estat molt laboriós tot el procés de recalços per consolidar i mantenir al màxim les parets originals que eren de tàpia i de totxo ceràmic.

La part de la rehabilitació que més m’agrada fins al moment, per la calidesa i la noblesa que dóna a l’habitatge, és la zona de l’escala d’accés a la planta pis, amb un gran pany de paret de pedra en sec i els escalons flotant. Quan finalitzi del tot l’obra veurem si la part de menjador/estar amb la pergola a tota la façana est ho supera.

El projecte és de l’arquitecta M Mercè Oriol Hilari. El disseny de Jordi Vayreda. Jordivayreda Projecteam

 arquitecto tecnico gestion obra

  tecnico gestion obra rehabilitacion

arquitecto tecnico gestion rehabilitacion

arquitecto tecnico girona rehabilitacion

obra rehabilitacio ampliacio

Anuncis
%d bloggers like this: