Links i notícies d’interès

arquitecte tecnic girona

 

Davant la gravetat dels esdeveniments socials, polítics i jurídics que estem vivint els darrers mesos, i en especial des de la brutal resposta repressiva de les forces del “estado español” el dia 01 d’octubre;

Per dignitat i en solidaritat als presos polítics;

En reconeixement a les mestres i mestres de Catalunya, que a més de la gran tasca que desenvolupen normalment, han de fer-ho enmig del neguit que també viuen les nostres filles i fills. En alguns casos agreujat amb el fet de trobar-se amb l’escola amb destrosses fetes per les forces de l’ordre;

Prego que disculpeu la meva poca activitat en actuialitzar l’agenda del meu lloc web, així com la poca activitat al blog.

 

AGENDA

 

 

– Novembre 2017, dies 15 a 17, 9a Conferència Espanyola PassivHaus, a Sevilla. Més informació a la web de la Plataforma de Edificación PassivHaus PEP .

– Desembre 2017, dia 01, Jornada 8 de Construcció Connectada, a Girona, sobre els contaminants atmosfèrics a l’interior dels edificis. Podeu consultar el programa sobre la jornada de contaminants atmosferics , d’entrada lliure però amb confirmació prèvia per raó d’aforament.

– Desembre 2017, dies 13 i 14, IV Congrés d’Edificis Energia Quasi Nul·la, EECN a Madrid. Organitzat pel grup Tecmared. Congrés de caràcter eminentment tècnic per aprofundir en els aspectes legals, tècnics i de gestió que comporta una edificació d’alta eficiència energètica i com superar els reptes de construir un edifici que quasi no consumeixi energia, exigència que hauran de complir els edificis publics el 2018 i la resta d’edificis el 2020. Més informació a la web del IV Congreso EECN .

– Desembre 2017, dia 15, Jornada 9 de Construcció Connectada, a Girona, sobre electro-contaminants a l’interior dels edificis. Podeu consultar el programa sobre la jornada de electrocontaminacio, d’entrada lliure però amb confirmació prèvia per raó d’aforament.

 

oficina tecnica girona  Bioconstruccio Ecoarquitectura Paisatgisme Girona Costa Brava

LES DARRERES PROPOSTES

Novetats, articles, entrevistes, links i notícies relacionades amb la bioconstrucció i la gestió d’obres

– Nova eina per la tramitació de les ITE a l’Agència Catalana de l’Habitatge. Informe ITE Amb la Sol·licitud Telemàtica del Certificat d’Aptitud de l’Edifici, en funcionament des del 01 de març de 2017. Una vegada el Tècnic Competent designat ha generat i validat l’Informe de Inspecció Tècnica de l’Edifici en el Portal Generador de ITE i obtingut el número de registre d’aquest informe, ja es pot fer via telemàtica, la Sol·licitud d’Aptitud a l’enllac sol·licitud ITE . Ho pot fer el mateix tècnic o la propietat via telemàtica i ja no cal desplaçar-se presencialment a les oficines de la Generalitat.

– Els materials sostenibles i aconsellables en bioconstrucció són cada vegada més competitius en el mercat. No només assoleixen els requisits tècnics i les garanties de durabilitat i idoneïtat tècnica, sinó que es diversifiquen i s’adapten a les diferents necessitats. Després de la irrupció en el mercat del Gutex, els taulers de fibres de fusta per aïllant tèrmic amb baixa presència de coles, ara evoluciona i apareix també el Gutex thermoflexible, a mode de làmina flexible. Consulteu la fitxa tècnica de gutex-thermoflex .

– El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha resolt, segons la RESOLUCIÓ JUS/2459/2016, de 25 d’octubre, inscriure al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya el Codi deontològic i de bones pràctiques dels professionals de l’arquitectura tècnica a Catalunya presentat pel Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Catalunya. A part dels requisits legals com la obligatorietat d’estar col·legiat i tenir la corresponent assegurança de responsabilitat civil, tracta altres temes com la confidencialitat, secret professional i protecció de dades, la conveniència de la definició de l’abast del treball professional o els principis professionals relacionats amb el client. Resolució publicació del codi-deontologic-arquitectura-tecnica.

Guia pràctica per al manteniment de l’edifici per a comunitats de veïns. la Diputació de Girona, amb el suport dels col3legis professionals d’Arquitectes i Arquitectes Tècnics de Girona, ha publicat la guia per al manteniment dels edificis, que pretén llistar quins són els punts de revisió i les periodicitats recomanables, com a guia i suport a les comunitats de veïns, hagin o no passat la ITE els seus edificis. Accedeix al pdf de la Guia de manteniment edifici .

– Molt content de poder fer la meva aportació professional en la creació d’un espai de joc i creixement per infants de 0 a 6 anys a Girona. Aquest espai de joc segueix els principis de la pedagogia Waldorf i de Emmi Pikler. En aquest cas m’han encarregat el projecte de reforma per adequar el local i el projecte d’activitat per aquest nou espai.

projecte reforma i activitat

Modificacions en la tramitació d’obertura de noves activitats o modificacions d’activitats existents. Per facilitat els tràmits d’alta o modificació d’una activitat econòmica innòcua o de baix risc, les empreses només han de signar i presentar el nou model de formulari, la declaració responsable que no precisa resposta de l’Administració, i conservar el certificat tècnic signat per un tècnic competent.

Modificacions en la tramitació telemàtica de cèdules de segona ocupació a partir del dia 01 de febrer de 2016. En aplicació del règim de mínima intervenció possible i donant continuïtat als canvis de gener de 2015 amb la incorporació de la Declaració Responsable d’Antiguitat  per atorgar les cèdules d’habitabilitat, s’introdueixen canvis en la tramitació de les cèdules de segona ocupació via telemàtica que ja estaran operatives a partir del dia 01 de febrer de 2016. Podeu consultar el comunicat de canvis a la CEDULA SEGONA OCUPACIO.

Documents de suport i amb comentaris del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). El Ministerio de Fomento elabora documents per millorar l’aplicació del CTE, actualitzant les publicacions de suport i comentaris a l’articulat de Codi de manera que s’adjunten al mateix. És el cas de Salubritat, Seguretat en cas d’Incendi i de Seguretat d’Ús i Accessibilitat, que s’han actualitzat últimament i incorporen interpretacions interessants. Destaca especialment la incorporació de criteris de flexibilitat i tolerància a l’hora d’adequar edificis existents pel que fa a accessibilitat. Això pot racionalitzar les intervencions necessàries per un canvi de titular o tornar a donar d’alta una activitat, per exemple. Trobareu més informació i enllaços a Documents de Suport del CTE .

Aules en Mòduls prefabricats metàl·lics i la salut. Article publicat a la revista Infància de l’Associació de Mestres Rosa Sensat a gener de 2016. L’article el vaig escriure un any abans arrel dels treballs d’assessorament a l’escola CEIP Castellum de Sant Julià de Ramis. Des que va començar el curs 2008-2009, aquest centre educatiu ha anat creixent en número de mòduls per inquivir els nous alumnes a cada curs, accentuant la sensació de provisionalitat i augmentant els reptes per fer confortables i adequats tots els espais. La bona acollida de les meves aportacions per part del claustre i la sensibilització creixent l’associació de famílies de l’escola m’han portat a donar difusió a les consideracions i factors que tinc en compte. Accediu al post de presentació de l’article al meu bloc clicant sobre la fotografia o bé directament a l’article Els moduls prefabricats metal.lics i la salut en pdf:

Bioconstrucció i salut a les aules

– Edició especial de la revista EcoHabitar sobre l’aigua i millora de l’aigua potable. EcoHabitar Agua

– Entrevista a Elisabet Silvestre, autora del llibre “Vivir sin Tóxicos”, publicat a “El Correo del Sol”: “Como vivir sin toxicos y ganar salud”

– L’Estirè, hidrocarbur aromàtic derivat del petroli, s’inclourà oficialment al llistat d’agents cancerígens. L’Estirè està present en moltíssims compostos i productes plàstics (ampolles, safates i envoltoris de productes alimentaris), així com en materials i productes de construcció, com l’escuma de poliestirè dels aïllaments. L’estirè és especialment problemàtic perquè allibera dioxines quan s’exposa a temperatures elevades, que poden penetrar als aliments i a l’ambient. Ja està classificat com a possible cancerígen humà per l’Agència de Protecció Ambiental (EPA) i per l’Agència Internacional per la Investigació del Càncer (IARC). Ara el Consell Nacional d’Investigació dels EEUU (NCR) revisarà la seva classificació gràcies a un estudi de l’Acadèmia Nacional. Article The National Academies

– Recull d’articles i publicacions sobre la Construcció d’un menjador i sala social de l’escola Eretore en el territori Masai de Arkaria, emprant el sistema modular i de baix cost “S-Low” de Casa S-Low. Dossier en pdg Logbook Arkaria .

– Guia per gestionar la rehabilitació d’un edifici d’habitatges: intervinents i passos recomanats, editat pel COAC entre altres: guia  gestió rehabilitació

– Manual per no llençar energia, fet per Slow.Energy. Manual

– Vídeo explicant què és la eficiència energètica a youtube, per l’Agència Xilena d’Eficiència Energètica.

Guia pràctica del manteniment de l’edifici per a comunitats de veïns, editat per la Diputació de Girona amb el suport dels col·legis d’Arquitectes i Aparelladors de Girona. 13 guia de manteniment de edifici

– Guia en pdf, “Sistemas de aislamiento Térmico Exterior (SATE) para la Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los edificios” a l’enllaç de idae: pdf Guia SATE idae

– Nova Directiva Europea   2012/27/EU reltiva a l’eficiència energètica,establint un marc comú de mesures per assegurar un 20% d’estalvi per el 2020 a la UE: Directiva Europea 2012/27/EU

– El nou decret d’habitabilitat 141/2012 aprovat a 30 d’octubre introdueix alguns canvis, com la reducció de la superfície mínima d’una habitació fins a 6 m² i abaixa el llindar d’ocupació fixant-lo proporcionalment al nombre i dimensions de les habitacions. Aquí us podeu descarregar un pdf amb el resum dels canvis més destacats: 1211 canvis decret habitabilitat 141_2012

“Escuela sin wifi” dintre de la Organització per la Defensa de la Salut, per estar al dia dels efectes de les radiacions i de propostes i solucions, especialment quan afecten als més sensibles (nens i nenes en desenvolupament). Recorda que les radiacions de mòbils, wifi i altres tecnologies inalàmbriques han estat catalogades per la OMS com a possible agent cancerigen: escuelasinwifi

– Documental “Plásticos doble filo” sobre la contaminació per plàstics, tonelades de residus, els seus components químics i els seus efectes: plastico doble filo

Ecometro, per mesurar i evaluar de manera transversal i ecològica el diseny, la construcció i l’ús dels edificis, evaluant l’impacte sobre la terra, els ecosistemes i sobre la salut humana: Ecómetro

– Vídeo sobre les construccions autosuficients de l’arquitecte Michael Reynolds a Nuevo México, amb edificis amb materials reciclats i matèries primeres de l’entorn: guerrero de la basura

– Enllaç amb l’article “la casa, segunda piel“, resum de l’entrevista a Emilio Suárez de l’empresa Sogener. Interessants reflexions sobre els materials de construcció i les afectacions a la salut, també dels camps elèctrics i magnètics: la casa segunda piel

– Chênelet, una empresa que combina inserció amb habitage social i ecològic, finançat amb estalvi solidari. Està revolucionant el model d’habitatge a França: Chênelet

tècnic obra pública Girona

NO ET DEIXARAN INDIFERENT

Bioconstrucció:

Xarxa de bioconstrucció a Girona: Mora

Blog del Màster de Bioconstrucció IEB i UdL: blog màster bioconstrucció

Instituto Español de Baubiologie (IEB): IEB

Instituto EcoHabitar para la Sostenibilidad: institutoecohabitar i directori bioconstrucció de Ecohabitar

Arquitecta Petra Jebens, bioconstrucció: Petra Jebens

Bloc de Terra Compacta (BTC) de  Bioterre: Bioterre

Livos, pintures naturals: Livos

Embarro, morters, revestiments, acabats i pintures naturals, embarro

EcoClay revestiments naturals, argiles: ecoclay

Casa Ecológica (Alcanar, Tarragona): Casa-ecologica

Bioarquitectura mediterránea: Bam

Biosocyr Asociación de ayuda a la Bioconstrucción Privada (BABPP) : Biosocyr

Formació, difusió i assessorament en calç, a Barcelona: Joystuc

“eConstruye – soluciones ecológicas”: econstruye

Arquitectura Rural: recull d’informació i fotografies d’arquitectura rural.

Radiacions electromagnètiques:

Escuela sin wifi

Contaminación electromagnética y otras radiaciones: radiaciones

Con la salud no se juega: Casa enferma

aparellador arquitecte tècnic reforma masia Empordà

UNA ALTERNATIVA MOLT VÀLIDA:

7 Estrelles : Espai de joc i creixement per infants de 0 a 6 anys a Girona, seguint els principis Waldorf i Pikler.

Ecovamos: directori de cursos i esdeveniments d’ecologia

Ecoideas decoración: mobles i decoració sostenible

Dynamis: dinamització, gestió i promoció d’iniciatives en l’àmbit ecosocial

Consultoria Humanista: Consultoria per Emprendedors, per l’acompanyament en la gestació i arrelament de la idea d’empresa

Som Energia: la cooperativa d’energia verda

Contes Savis:  botiga de contes escollits, per a nens i els qui volen aprendre. Tallers.

DeMomentSomTres: agècnia de comunicació i màrketing digital

Marc Grañén : artista i creatiu paisatgista, ajardinament vertical i jardins en moviment!

 

tècnic obra pública aparellador

Anuncis
  1. Narcís ets un crack, felicitats per la teva web, es tota una guía

  2. Ke tal Narcís! tant de temps, ara acabo de navegar per la teva web i és molt interessant. Ens veiem…

  3. Muchísimas gracias Narcís, he descubierto tu web a través de un comentario en LinkedIn. Mientras iba disfrutando de todos los enlaces e información que tienes en la web, he descubierto que el enlace a Ecovamos también estaba entre ellos :} Toda una agradable sorpresa, gracias de nuevo! Un abrazo, Mj

  4. Felicitats Narcís! Molt bon web!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: