Monthly Archives: Març 2016

gestio projectes i obres

Gestió integral de projectes i obres de construcció i reforma

El sector de la construcció té una certa recuperació però alhora exigeix unes millors prestacions.

Fa 15 anys que sóc Arquitecte Tècnic col·legiat a Girona i treballo com Oficina Tècnica en Direcció i Gestió de Projectes i Obres. Després de la davallada que va començar el 2007-2008 i la greu crisi del sector que ha comportat la desaparició de nombroses empreses en tots els camps implicats, estic content de poder constatar una certa recuperació en el sector de la construcció, especialment en l’àmbit privat. Des de finals del 2015 s’estan executant obres que portaven 3 o 4 anys esperant el moment adient per tal que la propietat es decidís a fer la inversió amb seguretat. Tant en obres de reforma i manteniment com en obra nova.

Per part meva, a més, estic satisfet perquè ha pres rellevància la tasca del project manager o gestor integral de projectes i obres. La necessitat de preveure i ajustar el cost de les obres al pressupost del qual es disposa ha ajudat a què també els petits autopromotors o particulars valorin aquesta figura. Tradicionalment només les grans empreses de construcció comptaven amb el suport tècnic professional per fer la gestió de pressupostos, planificació, terminis d’execució, desviacions i les propostes de correcció més adients.

Per una banda segueix la demanda d’adequar el pressupost i presentar uns honoraris molt mesurats i continguts. Però també creix l’interès per contractar més serveis que els convencionals i explícitament requerits per les administracions i asseguradores. La petició d’assessorament en bioconstrucció per tal d’adequar el projecte al màxim per afavorir el confort, la salut i el respecte al medi cada vegada és més usual i transversal, alliberant-se per fi de complexes ja que no necessàriament implica un sobrecost ni està deslligat de l’eficiència i la garantia exigibles a qualsevol sistema o material. També la gestió integral de les obres per tenir un millor coneixement, seguiment i control sobre l’obra i així  facilitar el seu bon desenvolupament, és una de les tasques que el client més agraeix i valora. Cal que els tècnics siguem professionals i rigorosos en el desenvolupament d’aquesta tasca, demostrant que som mereixedors d’aquesta confiança per mantenir el prestigi i la valoració de la nostra feina.

gestion de proyectos y obras girona

arquitecto tecnico girona gestion obra

Relacionat amb això, pots consultar més informació sobre conceptes bàsics a conèixer abans de fer obres i sobre el tècnic gestor d’obres

Març 2016.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721
Anuncis

humitats i fongs

Problemes d’humitats i fongs

Les patologies per humitats són un problema molt habitual, normalment causades per defectes de construcció o per manca de manteniment.

Les filtracions d’aigua de pluja per solucions constructives mal resoltes o per deteriorament de la capa o capes impermeables és un cas habitual. També les humitats per capil·laritat des del terreny. Aquests problemes solen deteriorar la construcció, primer a les capes d’acabats per després créixer de manera exponencial i afectar a la mateixa estructura de l’edifici si no es resol el problema.

Un altre factor que provoca aparició d’humitats i que s’agreuja ràpidament per l’aparició de fongs són les condensacions. Apareixen normalment en parets que estan en contacte amb l’exterior i que tenen manca d’aïllament tèrmic o ponts tèrmics per una solució constructiva malt resolta, afectant més ràpidament a les zones poc ventilades.

Segons l’ús de l’espai afectat, la causa de l’aparició d’humitats, l’acabat final que es vulgui donar a la paret o paviment, la possibilitat de ventilar i de deixar que la paret transpiri, la solució pot ser molt diferent en un cas o en un altre. La meva recomanació és prioritzar la salut i el medi ambient, actuant primer per evitar la causa de les humitats amb solucions passives i que afavoreixin la transpiració i la higroscopicitat sense aportació de productes químics a menys que sigui totalment justificat. Posar capes protectores que formin barreres a la humitat pot comportar que la patologia es desplaci cap a una altra part de la paret o de l’edifici.

Reaparició de problemes de despreniments a sostre de guix per humitats de filtracions des d'una canal interior de la coberta.

Reaparició de problemes de despreniments a sostre de guix per humitats de filtracions des d’una canal interior de la coberta.

tecnico humedades

Taques d’humitats de condensació amb fongs en paret mal aïllada i amb poca ventilació (armari i capçal).

Les actuacions de reparació que no solucionin la causa solen comportar la reaparició del problema, amb l’agreujant que es deteriora més ràpid en cada reaparició.

En el cas dels fongs, si la solució no és encertada i enfocada a la causa, cada vegada que es torni a donar les condicions idònies de temperatura i humitat relativa, reapareixeran les colònies de fongs que taquen la paret, ja que les espores dels fongs són altament resistents i de mal eliminar.

Març 2016.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721
%d bloggers like this: