Monthly Archives: Octubre 2015

ITE Girona

La ITE o Inspecció Tècnica dels Edificis d’habitatges és una eina per detectar possibles deficiències o patologies que facin necessari un manteniment de l’edifici. Com el Certificat d’Eficiència Energètica o com la Cèdula d’habitabilitat, la ITE la realitza un tècnic competent mitjançant els procediments marcats per la Generalitat. Cal que el tècnic redacti el certificat i l’introdueixi a la base de dades d’Habitatge de la Generalitat. Es pot fer tot telemàticament, amb els corresponents visats i taxes.

Durant el 2015 han de passar i certificar la ITE els edificis construïts fins al 1960. Durant el 2016 cal que la passin i certifiquin els edificis construïts entre el 1961 i el 1971. A partir del 2017 caldrà que l’hagin passat els edificis abans de complir els 45 anys d’antiguitat.

El pressupost per fer i tramitar la ITE està en funció de les entitats (habitatges, locals, pàrquings, etc) que tingui l’edifici. Amb una trucada o un email exposant el tipus d’edifici, el nombre d’entitats i el municipi, et faré la meva proposta d’honoraris sense cap mena de compromís.

A més de fer i tramitar el Certificat de la ITE, si es detecta qualsevol anomalia o intervenció a fer, m’ocupo de les gestions necessàries: assessorament en la contractació de les empreses més adients, tràmits amb l’Ajuntament pel permís d’obres i ocupació de via pública si s’escau.

Si vols més informació sobre la ITE consulta l’enllaç: Inspecció Tècnica d’Edificis ITE

Inspeccio Tecnica Edificis      Inspeccio Tecnica Edificis

La ITE ajuda a detectar les patologies, desperfectes i anomalies dels edificis. En l’exemple de les fotografies, s’observa com s’ha desprès el revestiment (arremolinat pintat) de les llindes de sobre les finestres d’un dels pisos. Es tracta d’un cinquè pis d’un bloc d’habitatges de Girona.
Octubre 2015.
  
bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721
Anuncis
%d bloggers like this: