Monthly Archives: febrer 2015

reforma de coberta

Solucions per cobertes amb fusta.

Panells sandwix i taulers de fusta.

Cada vegada hi ha més panells i sistemes constructius que permeten fer una reforma o canvi de coberta amb unes prestacions més eficients en tots sentits: Resistència i estabilitat, acabat en fusta noble, aïllament tèrmic suficient, … fent possible un acabat molt correcte i pràcticament sense bigues o cairats. Aquí en teniu un exemple molt interessant, un panell autoportant amb acabat de fusta, que fins i tot permet donar una certa corba a la solera: PANELL TEZNOCUBER, amb llargades de fins a 12 metres i llums màximes entre suports de fins a 6 metres. Això permet resoldre les cobertes de la majoria de sales i habitacions d’una casa sense bigues o cairats.

Una solució semblant la podem aconseguir fent el sandwix in situ però amb criteris de bioconstrucció alhora que mantenim l’eficiència i estètica: amb taulers de fusta sense tractaments químics innecessaris que perjudiquin la salut; estudiant el gruix ideal d’aïllament tèrmic i amb quin material seria més adequat segons el clima de la zona; amb làmines de vapor o al vent que permetin que la coberta transpiri sense perdre prestacions ni eficiència; etc.

Alhora de fer un canvi de coberta o una obra nova, consulta a un tècnic que et pugui assessorar de la millor solució segons les necessitats, clima, usos i relació amb el confort i la salut.

Narcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció i oficina tècnica en gestió d’obra
narciscebria.cat 670342721
 
reforma canvi de coberta masia panell arquitecte tècnic costa brava empordà
 

 

 

Anuncis

Projecte Llicència Obertura d’Activitat

Què necessites per obtenir la Llicència d’Obertura d’Activitat?

La majoria de Llicència d’Obertura d’Activitat que es tramiten són per traspàs o reforma de local. Si a més es tracta d’un negoci o activitat senzilla, sense equipaments industrials, emissió de sorolls o contaminants, només cal la documentació tècnica per fer la Comunicació Prèvia a l’Obertura, amb el corresponent certificat i la documentació o formularis que demana l’Ajuntament. És a dir, comunicar a l’Administració que vols començar una activitat en un local que compleix totes les condicions exigides per la normativa, amb la documentació tècnica que ho acredita degudament signada per un tècnic competent. Després de facilitar tota la documentació ja es pot iniciar l’activitat. És l’ajuntament o l’administració qui vindrà posteriorment a inspeccionar i revisar el local.

Però es poden donar moltes combinacions: que calgui demanar primer un Permís d’Obra Menor per fer les obres de reforma del local; o que només calgui el canvi de nom del titular, llavors no cal el projecte d’activitat, sinó el Certificat i la documentació tècnica que acrediti que el local manté les característiques de l’Activitat que actualment té llicència.

En tot cas, el més recomanable és consultar a un professional que pugui fer i tramitar tota la documentació tècnica necessària, explicar-te què implica cada requeriment de l’administració, quin cost i terminis representa o preveure altres tràmits que et puguin fer falta, com un nou butlletí elèctric.

Per qualsevol consulta o assessorament, ja ho saps!

Febrer de 2015.

bioconstruccio gestio obra gironaNarcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció. Gestió de projectes i obres
narciscebria.cat 670342721

 proyecto reforma licencia apertura actividadProyecto licencia apertura actividad

%d bloggers like this: