Monthly Archives: Abril 2014

Abans de fer obres

Conceptes bàsics a tenir en compte abans de començar les obres.

Quan ens disposem a fer obres de construcció, per norma general, ens cal contractar 4 serveis professionals:

– L’Arquitecte que fa el projecte.

– L’Arquitecte que fa la direcció de l’obra.

– L’Aparellador o Arquitecte Tècnic que la la direcció d’execució de les obres i el control de qualitat;

– El Coordinador de Seguretat i Salut en el transcurs de les obres.

Normalment el mateix arquitecte que fa i signa el projecte és qui fa la direcció de l’obra. Si l’obra és de poca entitat, no comporta canvis en l’ús de l’edificació a reformar o la reforma no afecta de manera considerable a les façanes i l’estructura, el mateix aparellador o arquitecte tècnic pot fer el projecte i direcció única de les obres. La coordinació de seguretat i salut de les obres la sol fer el mateix aparellador que la la direcció de l’execució de les obres. Cada una d’aquestes 4 tasques es pot encarregar a un tècnic, a un despatx o a més d’un tècnic.

En el cas de promotors particulars que es volen fer una casa, per exemple, se sol contractar la major part de l’obra o la seva totalitat a una empresa constructora o contractista principal. Aquesta empresa executa amb els seus mitjans una part de l’obra i subcontracta a altres empreses o industrials les altres parts o feines més especialitzades que ell no pot fer directament. D’aquesta manera el client només tracta amb una empresa responsable de tota la construcció.

En alguns casos els promotors es volen estalviar el recàrrec que aplica l’empresa constractista principal sobre les empreses a les que subcontracta. I opten per fer ells mateixos la tasca de buscar, contractar i coordinar diferents empreses per fer cada part o especialitat de les obres: moviment de terres, estructura, paleteria, instal·lacions, mobles de cuina, etc.

El que no tothom té en compte és que es pot contractar la gestió de les obres.

Una oficina tècnica, un arquitecte, arquitecte tècnic o aparelladors poden fer aquesta tasca. Implica el seguiment i control dels costos i del termini d’execució de les obres. És una feina complexa i molt important, que comporta des de la revisió del projecte, la planificació dels diferents processos, la comparació d’ofertes de diferents industrials,  la seva contractació segons s’adeqüi al projecte concret i al pressupost, el seguiment de l’obra, els tràmits amb les administracions i companyies, fins un llarg etcètera de detalls que ajuden al bon ritme de les obres i al seu desenvolupament coordinat. La realització d’aquestes tasques per algú especialitzat en la construcció i els seus processos redueix el termini d’execució i el cost econòmic de les obres.

Pel meu entendre, els autopromotors o els interessats en fer obres de reforma, encara que siguin de poca entitat, han de considerar la conveniència de, igual que ho fan les grans empreses, contractar la gestió integral de les obres.

Narcís Cebrià
Bioconstrucció i construcció tradicional a Girona
Oficina tècnica i gestió integral d’obres.
http://www.narciscebria.cat   670342721
arquitecte tecnic giorna costa brava
 arquitecte tècnic girona costa brava
Anuncis

la Bioconstrucció a EcoSí 2014

La Bioconstrucció a EcoSí 2014. Hàbitat Sostenible

EcoSí 2014. la Fira de la Cultura Ecològica, la Sostenibilitat i el Creixement Personal de les comarques gironines.
30 i 31 de maig i 01 de juny.

140601 banner ecosi (403x100px)

Després de l’èxit de l’Àgora de Bioconstrucció a EcoSí 2013, la direcció tècnica de EcoSí m’ha renovat la confiança per dinamitzar la sectorial de Bioconstrucció i Ecoarquitectura, i enguany hem format equip amb l’arquitecte Bernat Llauradó i l’artista i paisatgista Marc Grañén. Sota el nom “Hàbitat Sostenible” hem ampliat la mirada cap al medi, l’habitatge i la ciutat sostenible.

A part de promoure exposicions, tallers i ponències molt interessants (sobre el viaducte de Girona, sobre la construcció amb consciència, etc.) hem preparat unes Jornades Tècniques orientades especialment a professionals del sector i un curs d’introducció a la construcció amb palla.

També serà molt interessant el “in 6×10” de diumenge al matí: sis presentacions en format breu de sistemes constructius, projectes o models d’èxit en construcció i innovació sostenible i eficient.

I una vegada més la taula rodona oberta a la participació de tothom, a l’Àgora de Hàbitat Sostenible, el diumenge a la tarda.

Consulta el programa complet de HÀBITAT SOSTENIBLE a EcoSí 2014 i formalitza la teva inscripció a través de Fira de Girona amb el formulari .

Esperem sorprendre-us a tots amb les conferències, les activitats, els tallers i les jornades tècniques!

Xilacurve bioconstrucció arquitectura holística bioconstruccio tapia modular

bioconstruccio gironaUn any més col·laboro amb la direcció tècnica de EcoSí per a la sectorial de Hàbitat Sostenible, per això Gironabioconstrucció consta com a col·laborador oficial de la Fira. Enguany també hi serem presents amb un taller al que estàs convidat: “Vine a tocar la bioconstrucció” amb mostres de materials i casos pràctics per ajudar a establir criteris de bioconstrucció (salut i benestar) en les obres de construcció i reforma. El taller serà el diumenge dia 01 de juny al migdia.

paisatgisme sostenible girona  paisatgisme girona costa brava

Informa’t més sobre La Bioconstrucció a EcoSí 2014, Hàbitat Sostenible a l’enllaç EcoSí2014.

Llegeix més sobre La Bioconstrucció a EcoSí 2013 i l’Àgora de bioconstrucció d’aquella edició al post.

EcoSí 2014, la fira de la Cultura Ecològica, la Sostenibilitat i el Creixement Personal de les comarques Gironines.
Organitza: Fira de Girona.
Direcció tècnica: Dynamis.
Direcció Hàbitat Sostenible: Narcís Cebià, Bernat Llauradó i Marc Grañén
Amb el suport de l’Ajuntament de Girona

La Bioconstrucció a EcoSí 2013

EcoSí 2013 . Sectorial de Bioconstrucció

La Direcció tècnica de EcoSí em va encarregar la dinamització de la sectorial de Bioconstrucció per a l’edició del 2013 de EcoSí, la Fira de la cultura Ecològica de les comarques gironies. Una de les novetats plantejades per aquella edició van ser les Àgores, el format de taula rodona amb un dinamitzador, uns pocs convidats experts i obert al públic interessat perquè hi pugui participar.

Vaig tenir poques setmanes per preparar-ho. I a més estàvem ultimant la presentació de Gironabioconstrucció a la mateixa EcoSí amb un taller pràctic d’aproximació a la bioconstrucció.

La participació a la fira de professionals de la bioconstrucció i l’ecoarquitectura havia minvat els darrers anys, de manera que era tot un repte canviar la tendència. La idea d’ajudar a la difusió i contribuir a fer difusió de la bioconstrucció em van esperonar.

Per a l’Àgora vaig plantejar un tema ambiciós: Quins són els reptes de la bioconstrucció a Girona?

I vaig contactar amb diferents professionals de contrastada experiència de les comarques gironines. Poques van ser les persones que es van excusar, de manera que vaig tenir la sort de comptar amb la participació de Gabi Barbeta, doctor arquitecte i professor a la UdG; Lluís Auquer, arquitecte; Maren Termens, arquitecta tècnica de El Taller de Palla; David Pradas, arquitecte tècnic de la Xarxa Gabi Barbeta, i  Oriol Balliu, autoconstructor de la seva casa de fang (sistema de COB). Em va faltar saber convèncer algun favricant de matèries primeres per a la bioconstrucció.

Després del breu torn de presentacions i aportacions dels diferents convidats, vaig obrir l’espai d’aportacions i preguntes a tot el públic.

L’experiència va ser molt enriquidora. I la participació va ser força alta. L’espai se’ns va fer petit, de manera que no va ser tant confortable com ens hauria agradat a tots.

Si voleu llegir més sobre l’Àgora de Bioconstrucció a EcoSí 2013 podeu accedir a l’article: Àgora Bioconstrucció EcoSí 2013.

Ecoarquitectura Girona Costa Brava
 
EcoSí 2013, la Fira de la Cultura Ecològica de Girona. 31 de maig, 01 i 02 de juny.
Organitza: Fira de Girona.
Direcció Tècnica: Dynamis.
Dinamització de la sectorial de Bioconstrucció: Narcís Cebrià, arquitecte tècnic, especilista en bioconstrucció i construcció tradicional.
 
Narcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció i oficina tècnica en gestió d’obra
narciscebria.cat 670342721

Cèdula d’Habitabilitat

Què és la Cèdula d’Habitabilitat?

La Cèdula d’Habitabilitat és un document administratiu que atorga l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Aquest document acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que recull la normativa vigent per tal que sigui apte per a la residència de persones.

Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació.

Quan un habitatge no és nou i cal renovar o donar d’alta la Cèdula d’habitabilitat es diu “de segona ocupació” per diferenciar-lo del cas d’un habitatge nou. Depenent de l’any de la finalització de les obres caldrà que el tècnic competent emeti un Certificat d’Habitabilitat o bé  un Certificat d’Idoneitat i Solidesa.

La cèdula d’habitabilitat d’habitatges nous.

Quan els tècnics certifiquen el final d’obres d’un habitatge o conjunt d’habitatges, ja certifiquen que compleix els requisits d’habitabilitat. per poder Registrar la Propietat i escriturar l’Obra Nova cal primer tramitar amb tota la documentació del Final d’Obra la corresponent Cèdula d’Habitabilitat de l’habitatge nou.

Què descriu la Cèdula d’habitabilitat?

A part de concretar l’adreça de l’habitatge i vincular-lo a la seva referència cadastral, la cèdula descriu la superfície útil de l’habitatge, el nombre de cambres i tipus d’estances que hi ha i el llindar màxim d’ocupació. Aquest llindar assenyala el nombre de persones que no és recomanable que es sobrepassi com a ocupants o residents en aquell habitatge segons la normativa vigent.

Quins passos cal seguir per tramitar una cèdula d’habitabilitat?

En primer lloc cal que un tècnic competent, ja sigui un Arquitecte o un Arquitecte Tècnic, certifiqui que l’habitatge compleix les condicions d’habitabilitat. Depenent de si és un habitatge nou, un habitatge usat amb cèdula caducada o un habitatge usat sense cèdula prèvia, caldrà emetre un tipus de certificat o altre, però que en definitiva recullen els mateixos paràmetres de descripció i ocupació de l’habitatge. El Tècnic ha d’inspeccionar l’habitatge, emetre el certificat i registrar-lo al Col·legi Professional corresponent.

Una vegada Tenim el certificat cal presentar-lo a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a les diferents seus territorials o via telemàtica. Per fer la sol·licitud  cal pagar una taxa administrativa. L’Agència de l’habitatge és qui atorga la Cèdula d’Habitabilitat corresponent i segons el certificat tècnic presentat. Aquesta autoritat administrativa té la facultat d’inspeccionar l’habitatge abans d’emetre la cèdula.

Perquè ens cal la Cèdula d’Habitabilitat?

Aquest document administratiu és necessari pel Registre de la Propietat i de l’Obra Nova, per tant caldrà tramitar-la al finalitzar un habitatge nou i també en el cas de compra/venda.

També és requerit per als contractes de lloguer d’habitatges i per l’alta de subministrament d’aigua i electricitat a un habitatge. Per tant, si en algun moment es talla un subministrament d’aigua o electricitat, per tornar a donar d’alta el servei també caldrà tenir la cèdula vigent.

La Cèdula d’habitabilitat caduca als 15 anys.

A tenir en compte!

El preu del certificat i tràmits de la cèdula d’habitabilitat no està fixat o establert. L’estableix lliurament el tècnic d’acord amb l’interessat. Depenent de la grandària de l’habitatge pot augmentar els honoraris.

Es pot contractar només el Certificat i tramitar-se el mateix interessat la sol·licitud de la Cèdula.

Si és el mateix tècnic qui realitza el certificat i tramita la sol·licitud de la cèdula, té la opció de fer-ho tot a través d’internet i agilitzar els tràmits. La resolució de l’administració però sol trigar uns 15 dies.

Per llogar o vendre un habitatge, a més de la cèdula d’habitabilitat, cal tenir el Certificat d’Eficiència Energètica o Etiqueta de Qualificació Energètica corresponent. Els arquitectes tècnics estem capacitats per fer ambdós tràmits. Si es contracten els dos certificats de manera simultània s’estalvia una inspecció i per tant un sobrecost.

Si necessites una Cèdula d’Habitabilitat o si vols més informació no dubtis a contactar amb mi.

Narcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció i oficina tècnica en gestió d’obra
narciscebria.cat 670342721

Certificat Eficiència Energètica Girona Costa Brava

%d bloggers like this: