Monthly Archives: Març 2014

Certificat d’Eficiència Energètica d’Edificis

Qui pot fer el Certificat d’Eficiència Energètica?

La inspecció i el conseqüent informe per a la certificació energètica d’edificis la poden fer, entre d’altres tècnics, els aparelladors i arquitectes tècnics, tant si estan registrats com no a la llista de certificadors que facilita l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

Aquest informe, juntament amb l’autorització de la propietat de l’immoble per fer el tràmit, s’ha de registrar a l’ICAEN i, després de ser revisat, és l’ICAEN qui atorga l’Etiqueta de Qualificació Energètica de l’edifici acabat. Aquesta etiqueta és individualitzada per a cada immoble certificat i té una validesa de 10 anys.

El RD 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, el qual va derogar i substituir el RD 47/2007, estableix el procediment per certificar tant els edificis nous com els existents. La obligatorietat de certificar els edificis nous ja era vigent des de l’any 2007, però l’obligatorietat de certificar els edificis o parts d’edificis que es vulguin vendre o llogar, és a partir de l’1 de juny de 2013.

Quin cost té obtenir l’Etiqueta de Qualificació energètica?

Els honoraris per fer la inspecció i tramitar l’informe de Certificació Energètica d’Edificis o part d’edificis existents són lliures, no hi ha una tarifa establerta única i fixa. Normalment el preu per un sol certificat d’un pis oscil·la dels 80 als 150€ més els impostos, depenent de les dimensions i del tipus de construcció. A més hi ha la opció de visar aquest informe pel corresponent col·legi professional, afegint un sobrecost.

Des del 03 de febrer de 2014 s’aplica a Catalunya una taxa per registrar el certificat a l’ICAEN, taxa de 20 € als habitatges unifamiliars nous i de 11 € als habutatges unifamiliars existents.

Una opció interessant per a les promotores, gestories i comunitats de propietaris és fer la certificació del bloc sencer. Es pot certificar tot un edifici plurifamiliar, inclosos els locals. El procediment conjunt pot representar un estalvi interessant, tant en la feina d’inspecció i redacció dels informes com en la taxa de registre.

Cèdula d’habitabilitat.

La normativa vigent estableix que per comprar o vendre un immoble cal tenir al dia la cèdula d’habitabilitat a part de l’etiqueta de qualificació energètica o certificat d’eficiència energètica.

En ambdós casos cal fer una inspecció i presa de mides de l’habitatge. Per tant, és bo poder contractar els dos serveis alhora i evitar un sobrecost per duplicar feines.

Els arquitectes tècnics col·legiats podem fer els dos tràmits.

Per qualsevol d’aquests tràmits o per més informació pots contactar amb mi: Narcís Cebrià
O consultar directament la pàgina de l’ICAEN de la Generalitat de Catalunya.
O consulta la primera guia d’enginyeries i assessors en energies renovables de la Guia del Pacte d’Alcaldes per una Energia Sostenible Local”:  guia d’assessors en eficiència energètica

  Imatge

Narcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció i oficina tècnica en gestió d’obra
narciscebria.cat 670342721
Anuncis

Construcció amb palla, panells prefabricats Ecococon

Construcció amb palla. La tecnificació, modulació i estudi de la construcció amb palla està permeten que aquest sistema constructiu tant sostenible i amb molts avantatges pel confort humà reprengui a Europa. Normativament encara hi ha alguns entrebancs per homologar-ho com a sistema constructiu al nostre país, de manera que requereix implicació dels propomtors i dels tècnics que fan el projecte.
Si vols saber més sobre aquest sistema de bioconstrucció i els seus avantatges en parlem!

Narcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció i oficina tècnica en gestió d’obra
narciscebria.cat 670342721

Construcció amb fusta.

Avantatges de la construcció amb fusta.

La fusta és un material que pot contribuir molt a millorar l’ambient interior d’un edifici. Evidentment hi ha diferents tipus de fustes i varia molt les propietats entre cada espècie. Però en general ajuden a regular la humitat relativa interior, absorbeixen contaminats, milloren les condicions acústiques, és agradable al tacte, té un comportament tèrmic molt positiu, crea un ambient confortable, ajuda a dissipar l’electricitat estàtica, i un llarg etcètera.
Cal tenir en compte però que, segons quins tractaments preventius i quines pintures per tenyir o protegir la fusta utilitzem, aquestes bones propietats es poden veure del tot anul·lades. A més, molts vernissos, tractaments i pintures poden emetre partícules no desitjades a l’ambient interior.

construcció amb fusta revestiments fusta natural

 

Narcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció i oficina tècnica en gestió d’obra
narciscebria.cat 670342721

Peritatge i assessorament tècnic

Peritatge i assessorament tècnic previ a la compra d’una casa.

El mercat immobiliari sembla que es reactiva una mica. Per això també hi ha un increment de demanda d’informes tècnics per assessorar a particulars que estan interessats en comprar un habitatge usat o de segona mà.
És una opció molt recomanable: el punt de vista d’un tècnic ajuda a veure la necessitat i l’abast de les possibles obres de reforma, quin és l’estat de conservació i preveure quines inversions mínimes caldria fer per deixar l’habitatge en un bon estat. Tant per confort com en eficiència i estalvi en consums.
Un exemple contundent que em vaig trobar aquest mes de març en un assessorament tècnic a Girona va ser per la compra d’una casa amb construcció tradicional i amb una ampliació més recent amb bigues de ciment aluminòs. Aquest tipus d’estructura és molt resistent si no es veu afectada per humitats. Com es veu a la fotografia, una de les zones amb aquest tipus de bigues ha sofert un deteriorament molt important i ja es va estintolar amb bigues metàl·liques.

Narcís Cebrià i Llistosella
Bioconstrucció i oficina tècnica en gestió d’obra
narciscebria.cat 670342721

Imatge

%d bloggers like this: